Новини, Шарен свят

В сайта на НАП – вече справки за осигуровки и трудови договори

Гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите, съобщиха от пресцентъра на НАП.
Това са:
– справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки;
– справка за трудовия договор, обявен от работодателя;
– справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително информация за пенсионния фонд;
– възможност да се подаде чрез интернет искане за издаване на данъчен документ.
На страницата на приходната агенция гражданите могат да видят как да направят това.
Новите услуги позволяват гражданите да следят в интернет верността на подадената в НАП информация от техните работодатели. Електронните справки, предлагани от приходната агенцияq позволяват да се провери вида на трудовия договор, дали е за пълен работен ден или за 4 часа, например; размера на осигурителния доход, включително внесените към частните пенсионни фондове вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Изцяло нова услуга е подаването на искането за издаване на данъчен документ с ПИК. Тя дава възможност ползващите я да поискат издаването на удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от НАП, като по този начин спестяват лично посещение в приходната агенция. По данни на Националната агенция за приходите средно годишно се издават близо 1 млн. удостоверения за платени данъциq като в значителна част от случаите се изискват две лични посещения – едно за подаване на искането и второ, за получаване на вече издаденото удостоверение. С новата онлайн услуга първата лична визита ще отпадне. По изчисления на ведомството услугата може да спести много административни разходи и време на клиентите.
Потребителите могат да получат допълнителна информация за услугите, предоставяни от НАП с ПИК на телефона на информационния център на агенцията: 0700 18 700. От агенцията дават и консултации за деклариране и плащане на данъци и осигуровки, включително съвети за използване на онлайн услугите на НАП.

Leave a Reply