Новини, Образование

В Самоков вече работят по метода „Монтесори”

В търсене на нов, по-резултатен подход към децата, Евелина Николова, учител на подготвителна група към ОУ “Митрополит Авксентий Велешки”, започна обучение по т. нар. Монтесори метод. Продължителността на курса ще бъде 6 месеца. Средства са осигурени от бюджета на училището. Участниците ще се запознаят с философията на метода и ще имат практически упражнения. „Стимулиране на сетивата”, „Езикови и математически познания”, „Въведение и класифициране в биологията и географията” са други теми, които ще бъдат разисквани.

х х х

Названието на метода идва от името на неговата откривателка – д-р Мария Монтесори, родена през 1870 г. в Италия, изявила се като лекар, учен и възпитател-хуманист. Методът Монтесори предполага възпитание от ранна детска възраст и се основава на практическите наблюдения и научните открития на своята създателка, на „свободния избор на детето в подготвена среда”.
Открити са хиляди школи „Монтесори” в света. На три пъти самата М. Монтесори е била номинирана за Нобелова награда.
Мислителката вярва в мъдростта на детето, в това, че то е способно да обогати възрастния, да го направи по-добър, по-мъдър, да го приближи към разбирането на основните постулати на живота.
Първото педагогическо кредо на Монтесори е, че хуманната педагогика е възможна единствено когато се даде на детето свобода на действие и то се ограничава само в особени случаи. Свободата, разбира се, не означава детето да прави всичко, което поиска. “Да бъдеш свободен означава да умееш да се контролираш, да правиш това, което си решил, а не това, което изведнъж ти се прииска”, посочва Монтесори. Но за да успее детето да възпита у себе си такава самодисциплина, възрастните трябва да бъдат твърди, справедливи и последователни в установяването на определени граници.
Детето само избира с кой материал да работи, но не може изобщо да не работи и да пречи на другите. „Действително свободен човек е този, който самостоятелно прави свободен осъзнат избор и поема отговорност за последствията” – Монтесори създава учебна среда, в която децата сами избират дейности и ръководят живота си. Така се подпомага вродената им способност да се учат, да търсят решения за развитие, като използват собствените си способности. Същевременно методът изисква от възрастния да улеснява детето, като създава ориентирана към потребностите му среда. За Монтесори обучението е едно от най-важните средства за преобразуване на света.
Самият метод се основава на искрено уважение към детето и на създаването на среда, в която то получава енергията на радостта от самия процес на работа. Това развива у него чувството на самоуважение и на уважение към другите. „Ако в процеса на обучението не освободим Духа на детето, не сме направили нищо”, заключава Монтесори.

Leave a Reply