Новини, Политика, Шарен свят

В четвъртък обсъждаме бюджета за 2014 г.

Покана за обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Самоков за 2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 1 от Закона за публичните финанси кметът на община Самоков Владимир Георгиев
кани всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Самоков за 2014 г.
Общественото обсъждане ще се проведе на 28.11.2013 година /четвъртък/ в заседателната зала на Общински съвет – Самоков /V ет./ от 15 ч.

Leave a Reply