Новини, Шарен свят

В 8 самоковски паралелки има държавен план-прием в осми клас

Четири средни училища в града ни ще приемат по държавен план осмокласници в утвърдените общо 8 паралелки.
Три паралелки ще има в ПГ „Константин Фотинов” – една природоматематическа и две хуманитарни. Също три класа приема ПТГ „Никола Вапцаров” в специалностите „Икономика и мениджмънт”, „Системно програмиране” и „Компютърна техника и технологии”. По една паралелка държавен прием ще има в Професионалната гимназия по туризъм и в СОУ „Отец Паисий” – съответно по организация на туризма и свободното време и с технологичен профил.
В един клас съгласно норматива трябва да има 26 ученици или минимум 18.
Служебните бележки с резултатите на учениците от изпитите по български език и литература, математика и изобразително изкуство трябва да бъдат изпратени до 10 юни по електронен път в училищата, където учениците са се обучавали в седми клас и са положили съответните изпити. От 10 юни бележките се раздават на учениците. Издава се и удостоверение за завършен клас на желаещите. Съгласно съответната наредба се издава само една оригинална служебна бележка с резултатите от изпитите и едно оригинално удостоверение за завършен клас.
Учениците могат да се запознаят с рецензиите върху изпитните си работи в присъствието на родител в Регионалния инспекторат по образованието в Софийска област от 4 до 8 юни от 9.30 до 16.30 ч.

Leave a Reply