Газификацията за новия отоплителен сезон – нови възможности

През м. февруари 2020 г. приключи проектът „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България“, наложил се с популярното име „ДЕЗИРЕ газ“. Въпреки успеха на проекта, в краткосрочен план /за следващата година/ не се предвиждат нови подобни мерки, свързани с държавна помощ.
Тъй като все още повече от половината от домакинствата в Самоков не ползват природен газ, за новия отоплителен сезон „Комекес“ АД предлага нови възможности за своите потенциални клиенти при предоставянето на комплексна услуга „газификация“ – отстъпки в цените за присъединяване, изграждане и експлоатация на газовите и отоплителните системи.
Повече информация – в офиса на „Комекес“ АД, гр. Самоков, ул. „Авксентий Велешки“ 6, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.
– Отстъпка в цената за присъединяване
– Отстъпка при изграждане:
– намаление в цената за проектиране, изготвяне на изпълнителска документация и въвеждане в експлоатация
– преференциална цена за доставка и монтаж на газоползващи уреди
– Преференции при поддръжката на газовите и отоплителните инсталации
– Равномерно плащане на сметки

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*