Георги Захов представи книгата си за Васил Левски в Руския клуб

Самоковецът Георги Захов – изтъкнат краевед и родолюбец, е сред писателите, посветили свои произведения на Васил Левски. В последната си книга – „По стъпките на Апостола в Българско”, той пише и за посещенията на Дякона в Самоков и района.
Захов гостува на Руския клуб на 20 февруари и представи книгата си, написана след издирването на много документи и други книги. „Самоковци могат да се гордеят с това, че Левски е идвал на два пъти в нашия град”, посочи гостът. Съратник на Апостола тук е бил учителят Иван Соколов. Идеологът и организаторът на националната ни революция се е укривал във валявицата на Иванчо Валявичарски. Друг съратник на Левски в Самоков бил Иван Чолаков, който го запознал със заможни самоковци, като целта е била да се издействат средства. „Трябва отвътре да се подготвим много добре, за да можем после да вдигнем въстанието”, говорел Левски на съзаклятниците.
С отворени уста и очи слушателите попиваха всяка дума на Захов, който представи разказите си „Неочакван гост”, „Скъп гост”, „Русият певец” и др. Интересни неща членовете на клуба научиха за участието на Левски в Легията на Раковски, за срещите на Дякона с майка му…
Г. Захов беше изпратен с цветя и подаръци. Преди това с рецитация на стихотворение за Левски го поздрави Пенка Пенчева.Затрогващата атмосфера допълни Спаска Александрова с прочетените от нея прекрасни стихове на Дамян Дамянов за Апостола на свободата.

Димитрина Божилова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*