История, Култура, Новини

Георги Захов с нова книга – „Левски в Самоков”

Нова книга на местен автор се появи на бял свят в края на август. Изтъкнатият краевед Георги Захов издаде сборника си „Левски в Самоков”.
В книгата Захов представя сподвижниците на Апостола на свободата в нашия град и района – монахиня Хаджи Евдокия Чирпанлийката, учителите Иван Соколов, Спас Тумпаров, Георги Капанов, братята занаятчии Никола и Иван Чакалови, и др. Доста фотографии разнообразяват написаното и допълват представата за главните герои на повествованието.
Авторът помества и няколко свои разкази по темата – „Скъп гост”, „Отново в Самоков”, „Русият певец”, „Неочакван гост в школото”.
„Посещението на Дякона в града… не остана без последствия, то раздвижи умовете и душите на по-будните местни жители. Когато след две години Апостола отново мина през града, хората вече бяха променени, повеите на делото бяха стигнали и до тук… Минем ли днес през манастирския двор и се заслушаме търпеливо, може би ще чуем ехо от стъпките на Апостола по манастирските плочи, а в храма – отзвук от чудния му глас”, пише авторът.
Отделно два раздела на книгата са посветени на „последните стъпки по пътя към безсмъртието” на Дякона и на неговото родословно дърво. Проследени са малко известни факти от последните дни на националния ни герой. Родословието му пък показва, че Левски не се появява на празно място. Мнозина негови предци са активни участници в борбата срещу турските поробители, а някои и загиват в тази неравна борба.
Георги Захов е роден през 1936 г. в Шипочан. Завършва учителски институт и дълги години е преподавател в родното си село и в Самоков. След пенсионирането си се отдава на активна краеведска дейност. Издал е още 15 книги. Има много публикации в пресата. Носител е на златния почетен знак на Самоков.

Leave a Reply