Новини, Образование

Гимназията по туризъм започва дуално обучение

Както вече съобщихме, в Професионалната гимназия по туризъм се дава старт на т. нар. дуално обучение /успоредно учене и работа/ на ученици.
В началото на септември в гимназията се състоя и работна среща на ръководството и работодатели, представители на водещи фирми в сферата на туризма в региона, във връзка с този нов тип обучение.
В срещата участваха Таня Шолева от “Самоков Боровец” АД, Кремена Божкова от хотел „Рила” в Боровец, Светла Василева от хотел „Арена” към Общинското предприятие «Маркетинг, туризъм и туристически дейности», а от страна на училището – директорката Борислава Хаджийска, зам.-директорът Николай Ковачев и учителят-методик Мариана Бакрачева, както и учениците от 11 клас в специалността „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”.
Гимназията е сключила договор за дуално обучение и с „Диамант – Велчеви” ООД, като фирмата е осигурила обучение чрез работа на 8 ученици.
Целта на срещата бе да се съгласува бъдещото сътрудничество, като се даде и възможност участниците да споделят взаимните си изисквания, предложения, опасения.
Дуалната система е нова форма на обучение не само за Гимназията по туризъм, но и за училищата в цялата Софийска област. На практика се осигуряват два дни практическо обучение в реална работна среда и три дни обучение в училище в 11 клас, както и три дни практическо обучение в реална работна среда и два дни обучение в училище в 12 клас.
За петима ученици отговаря един наставник, служител на съответното работно място. Учениците ще получават и възнаграждения в размер на 120 лв., които са обвързани с изпълнение на задълженията на работното място и реално отработените дни. Младежите и девойките ще се обучават по график, утвърден от работодателя, като работните дни ще бъдат през втората половина на седмицата. Работодателите трябва да уведомят Инспекцията по труда.
Повечето работни места са в кухните на хотелите и ресторантите. Очаква се през следващата учебна година учениците да имат възможност да работят и в търговските зали, включително като сервитьори. Самите ученици сега са участвали в класиране при разпределянето им по фирми.
От гимназията благодариха на ръководствата на фирмите за подкрепата на идеята за дуално обучение и изтъкнаха, че са готови за нови подобни партньорства.

Leave a Reply