Новини, Образование, Туризъм

Гимназията по туризъм с две изяви за празника си

В Деня на туризма Гимназията по туризъм отбеляза своя училищен празник като бяха посетени туристически обекти.
Ученици и учители разгледаха Музея за история на София и музея „Света София“ на 28 септември. Посещението бе по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. За включване в събитието училището получи покана от екипа на проекта.
Двадесет и осем души от гимназията разгледаха 6 от залите на музея, посветен на историята на София, като преминаха през епохите чрез богатата експозиция. Влязоха в къща от 6 в. с дървено легло и стени от глина. Пристъпиха в храм, великолепно украсен с икони и стенописи. Впечатлиха се от карета, водена от 6 коня със златни орнаменти на оглавниците, използвана от царската фамилия само веднъж.Влязоха в тронната зала, посетиха залата на институциите. Разгледаха и богаташка мебелировка на къща от началото на 20 в. Видяха как са се забавлявали софиянци в първата половина на миналия век и за финал се разходиха по столична улица, качиха се на трамвай, разгледаха афишите и модните витрини и напуснаха с усмивка миналото на София.
Докато вървяха към „Света София“, точно пред президентството, Емили, която е англичанка, подхвърли, че тук е по-хубаво, отколкото в Париж. В базиликата самоковските посетители се спуснаха до основите й и разгледаха как храмът през годините е бил строен и разширяван, съграждан, когато е бил разрушаван, и спасяван, когато нечия фанатична мисъл е била обзета от приумица да го унищожи. Този храм е не само символ на София и е дал името й, но е и покровител на столицата ни.
Последвалата обиколка в чудесния есенен ден и кафето, изпито пред Народния театър „Иван Вазов“, потвърдиха усещането, че градът расте, но не старее и не отстъпва на европейските си събратя. А на учениците от гимназията по туризъм се пада честта, вливайки се в сферата на туризма, да работят сърцато и професионално за привличането на туристи от целия свят.
По същото време друга група ученици направи поход до атракциона „Самоков“ на входа-изхода на града ни откъм Боровец, до р. Бистрица. Прекрасното време допълнително допринесе за празничното настроение. Маршрутът, по който минахме – новопостроената пешеходна алея в кв. „Самоково“, от дясната страна на Искъра, се оказа много сполучлив по две причини – мястото е спокойно и безопасно, а и много от учениците за първи път минаха по тази алея, което за тях си беше своеобразна атракция. Впечатли ги открилата се широка панорама към старата част на града, Ридо, Боричо и Рила. Потвърди се мнението, че един обект има толкова физиономии, от колкото места го наблюдаваш. Стига да имаш и зрителните, и емоционалните сетива за това.
Походниците се впечатлиха и от силата и възродителните способности на природата. Преди няколко години коритото на реката бе разкопано и приличаше на умъртвено място. Сега, оставено на спокойствие, бързо възкръства за нов живот, възвръща предишната си красота и като че реката ни праща послание: „По съм силна от моментните ви човешки страсти и амбиции! Не го забравяйте , не аз имам нужда от вас, а вие от мене!“ Искърът, като човек уморен от летните си приключения, се е прибрал, по-точно свил в коритото си, в очакване на зимния си сън, топлен от горещите си спомени. Може би… Кой знае!?
След кратка почивка на входа на Лаго продължихме по лявата страна на Искъра и Бистрица. Гората на Лаго, за разлика от реката, не иска да се раздели с летните си одежди и ни посрещна със свежата си зеленина . Не се предава на септемврийското време, но е безпомощна пред урбанизацията. Дано бъдещият квартал над спортното училище да се впише хармонично в околната природа.
Когато пристигнахме в атракциона, ни посрещнаха неговият уредник и представители на Общината – зам.-кметът Люба Кленова и гл. експерт „Връзки с обществеността” Веска Тодорова. Уредникът Васил Даганов в 20-минутна лекция ни представи интересна информация за стопанската и духовно- културна история на Самоков от времето на цар Иван Асен II до началото на 20 в. Нашите предци много умело се възползвали от природните дадености на региона – гора, вода, руда. Със своята инициативност, предприемчивост, професионални умения, трудолюбие и характер превръщат града ни в рудодобивен и металургичен център не само на турската империя, но и в Европа. Качествено желязо се е произвеждало и в Англия, Германия, Чехия и Франция, но уникалното предимство на нашето е, че то не ръждясва. Това го прави ценна и много търсена стока и на вътрешния, и на международния пазар – предпоставка за развитие на търговията и за контакти на самоковци с широкия свят.
Производството на желязо и търговията а него неизбежно налагат необходимостта от светско образование. Фактът, че когато в империята на раята са наложени 93 вида данъци, а майсторите от града ни са освободени от тях, показва колко са били необходими за тогавашното правителство. Това стимулира и налага Самоков да се превърне в един и от културните и образователните центрове по българските земи.
Така лекторът – съзнателно или не, засегна един изключително актуален за нашата съвременност проблем – за връзката: професионална квалификация – производство – търговия – стандарт на живот – образование. Дедите ни още преди векове са разбрали тези зависимости и затова са били хора успели и с тежест в обществото.
След разглеждането на атракциона г-жа Кленова прочете поздравителен адрес от кмета Владимир Георгиев и председателя на Общинския съвет Силвия Стойчева по случай 27 септември – Международния ден на туризма. Изтъкнато бе, че туризмът е приоритет за общината и за развитието му е изключително важно да има добре подготвени кадри. А учениците ни са доказали, че са отлично професионално подготвени с участията си в различни форуми, свързани с туризма и ресторантьорство. В адреса бяха отправени и пожелания за приемственост в кадровата политика в сферата на туризма, като Професионална гимназия по туризъм е и ще остане най-важният фактор в поддържането на тази традиция. Историческият разказ и поздравлението имаха едно и също послание – личният и професионален успех минават през доброто образование. Това случайно съвпадение ли е?!
На професионалния си празник учениците ни направиха две пътешествия – не само до различни места, но и в миналото, и в историята. А който пътува, трупа знание, чужд опит, мъдрост.
Успех, скъпи приятели!

Борислава Хаджийска
Красимир Димитров

Leave a Reply