Новини, Шарен свят

Главното мюфтийство иска Байракли джамия, започват съдебни дела

Дело в Софийския окръжен съд с иск за собственост на Байракли джамия е завело Главното мюфтийство. Новината бе потвърдена на 20 юни от източник от общинската администрация след запитване от „Приятел” въз основа на въпроси на местни граждани.
През последните дни писмено и устно, независимо един от друг, с подобни въпроси към редакцията се обърнаха няколко жители на Самоков. В писмото на Й. Шуманова например се казва: „От доста места се носят слухове, че Байракли джамия ще бъде взета от мюфтийството и ще бъде превърната в действаща. Моля да информирате обществото какво се случва с един исторически музей. Нека жителите на града ни да знаят. Помогнете градът ни да не бъде превърнат в поредния турски вилает…”
Проучване на вестника показа, че почти по едно и също време подобни искове са отправени от Мюфтийството и за бившите джамии в Дупница, Кюстендил, Враца, за емблематичния Безистен в Ямбол и др. В съответните окръжни съдилища там също се водят съдебни дела.
Както в тези градове, така и джамията в Самоков е културен паметник със статут на музей. Байракли джамия е реставрирана изцяло през 60-те години на миналия век под ръководството на арх. Никола Мушанов и видния самоковски художник Георги Белстойнев и от тогава е музеен обект в града ни. Култовата сграда е строена около 1845 г. Градежът и изписването й са дело на български майстори от Самоков – строители и живописци. За съхранението на този културен паметник от национално значение се полагат непрекъснати грижи от държавата и Общината.

Leave a Reply