Новини, Политика

Гласуваме днес от 7 до 20 часа

Парламентарните избори днес ще се проведат от 7 до 20 ч. за разлика от други подобни вотове, когато изборният ден обикновено беше от 6 до 19 ч. Сега работата ще започне и ще приключи един час по-късно.
В т. нар. интегрална бюлетина са изписани номерата и имената на участващите в изборите 45 партии и коалиции. В съответното квадратче на одобряваната от него партия или коалиция избирателят трябва да постави с химикал, пишещ синьо, знака „Х”.
Всякакви други знаци правят бюлетината недействителна. Ако гласоподавателят сбърка, може да върне бюлетината и да поиска нова, но има право само на една грешка.
За първи път на тези избори във всяка секция ще има копирен апарат, на който ще бъде копиран и съответният секционен протокол.
Номерата в интегралната бюлетина на партиите и коалициите, участващи в изборите, публикуваме отделно.

Leave a Reply