Новини, Образование

„Гласът на младите“ събра младежи от Босилеград и България в Боровец

Семинар за младежи събра в нашия курорт млади хора от населения с наши сънародници сръбски град Босилеград и от страната ни. Инициативата бе подкрепена от Министерството на външните работи чрез консулството в Ниш и стана възможна в рамките на участието на България в Международното сътрудничество за развитие.
Семинарът се състоя от 16 до 18 юни в изпълнение на проекта „Гласът на младите“, изпълняван от босилеградското сдружение ГЛАС и Организацията за научно-практическо развитие на студентите – София. Целта бе да се засили сътрудничеството между младежите и институциите, отговорни за вземането на решения в областта на младежките политики; да се подкрепи европейското сътрудничество в младежката област; да се изградят нагласи у младите за участие в демократичния живот.
Младежите посетиха Историческия музей в Самоков и разгледаха възстановеното съоръжение самоков.Участниците получиха сертификати, удостоверяващи придобитите от тях знания по време на семинара. По проекта е предвидено още едно тридневно обучение, което ще се проведе в Босилеград към края на лятото.

Leave a Reply