Новини, Шарен свят

Глобите за нарушаване на карантината остават

С промени в Закона за здравето на 12 май депутатите решиха глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки и за неспазване на карантината да останат и след края на извънредното положение на 13 май.
При епидемично разпространение на заразни болести министърът на здравеопазването ще въвежда временни противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или в отделен регион. Тези мерки обаче няма да могат да включват забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави и временно ограничаване на придвижването на територията на страната.
Заповедите на министъра на здравеопазването и на директора на съответната регионална здравна инспекция за въвеждане на мерките ще подлежат на обжалване пред съответния административен съд.
Както досега, с глоба от 300 до 1000 лв. ще се наказват нарушителите, които не спазват въведените мерки. При повторно нарушение глобата ще е от 1000 до 2000 лв.
Лице, болно от заразна болест, както и заразоносител, което откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв.
Контактно лице на болен от заразна болест, както и лице, което е влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не изпълнява задължителната карантина, също ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв.

Leave a Reply