Говедарци е голямо село, но и проблемите не са малко

По инициатива на кмета на Говедарци Лорита Христова на 18 юли на открито – на площада в селото, при спазване на противоепидемичните мерки, се състоя среща с кмета на общината Владимир Георгиев.
Говедарци е курортно селище и болките на местните до голяма степен са свързани с проблемите пред развитието на туризма – не доброто състояние на доста улици, липсата на пречиствателна станция и др.
Л. Христова, която от есента е кмет на най-голямото село в общината, очерта равносметката за извършеното през изминалия период – по-малко от година, и предстоящите задачи. 
Кметът Георгиев посочи значението на Говедарци и района за развитието на цялата Самоковска община и взе отношение по поставените въпроси и предложения.
През тази пролет в селото е изграден отводнителен канал и така е отстранен проблемът с доскорошното наводняване на частни имоти. Започнала е и подмяната на водопроводи, като ще бъдат положени над 1 км тръби. Планирано е под формата на текущи ремонти да се обновят и други улици в селото. Вл. Георгиев обеща да проучи възможността за включване в предвидените ремонти на още една улица.
Стана ясно, че Община Самоков разчита на външно финансиране за основен ремонт на градинката в Доспей махала, както и за реконструкция на къщата на д-р Мара Малеева и превръщането й в туристически информационен център.
Общината вече е закупила нови автоспирки. Съвместно с присъстващите бяха обсъдени най-подходящите места за тяхното поставяне.
Стана ясно още, че предстои откриването на аптека, което би било голяма придобивка за селото и района. Очаква се само одобрението на Общинския съвет.
Участници в събранието заявиха, че са готови да помагат с каквото е възможно за осъществяване на планираните подобрения.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*