Новини, Шарен свят

Годишен хороскоп – специално за читателите на “Приятел”

Новата 2015 година на Сатурн и Плутон – година на взаимовръзките

Годината на Нептун – 2014, ни поднесе потоци енергия на изчистване от илюзиите и очакванията, показвайки ни тяхната неоправданост. Показвайки ни истината и понякога грубата действителност. Хората не могат повече да си затварят очите, не могат да бъдат глухи и слепи за причинно-следствените връзки в живота. Колкото повече го правят – толкова повече действителността ще им блъска истината в лицето. Нищо не съществува без смисъл и този смисъл определя средствата и условията за неговото постигане. Няма случайност, всичко е взаимосвързаност!
В годината на Сатурн и Плутон ще се сринат и последните илюзорни очаквания и вменени представи, на всеки по своему, за спасение и щастие отвън, от другаде, от някъде, от всякъде – но не и от самите нас. Безотговорност не съществува!
Идва краят на ролите и хитрините, краят на фалшивата личност и вмененият образ, краят на лицемерието, краят на пришитите личности, ще има завръщане към същността на нещата.
Плутон е онази сила, която обикновено е скрита, несъзнавана, подсъзнателна и свръхсъзнателна. Плутон има уникална способност – да запази себе си и в същото време да се слива, да разтваря и руши, да претопява, да манипулира и преобразува. Обикновено е в комбинация, но се проявява и самостоятелно, енергията е безлична, но си остава енергия. И може да придобие каквато си иска форма или да ползва вече съществуваща.
Сатурн е формата, скелето, рамката, обозначението, съдът. Тя (Сатурн) привлича и оформя съответната рамка и условност според големина, състав и устойчивост. В комбинация Сатурн и Плутон могат да се оприличат на формата и съдържанието. И в този смисъл Плутон може да руши формите, стандартите, законите, порядките и въобще всичко, установено под някаква форма. И той ги руши. Това може да бъде идейна, въображаема, интелектуална, мисловна, емоционална и психическа форма, конструкция, някаква енергийна форма или трасе, нещо оформено.
Като пазител на кармата в този смисъл Сатурн е изпълнител на задълженията, отговорностите и законовите рамки, също и човешката форма като скелет и начин на устройство. Но смисълът може да го даде Плутон – съдържанието на човешкия съд, разрушавайки установените правила и формирани навици, привички, механичните несъзнателни повторения, подражаването без никаква мисъл, действията на масите под въздействие на масовата психоза от икономически и социален характер.
И Сатурн, и Плутон са планети с двойно значение и едно приложение –формират характер. На личностно ниво и на ниво група, маса, общество, народ, човечество.
Манталитетът е плод на традицията и повторенията, спазване на приетата форма и вярванията в нея. Всеки ще узнае, че отговорността е част от живота. И никой не може да избяга от отговорност, нито да я прехвърли, нито да я очаква.
Плутон има мощна енергия, която може да се „внедри” във всяка форма и да се трансформира – сливайки се с наличната енергия, като придобива образ и характер досущ като формата, която обитава, но в същото време модифицира и запазва свойствата.
Разрушението, което наблюдаваме през последните години, е точно олицетворение на Сатурн и Плутон. Рушене от материален и нематериален характер – сгради и ценностна система, начин на живот, установените норми и закони, моралните, икономически и социални правила. Съвсем закономерно, в този ред на мисли, Сатурн съответства и на нашите страхове, а Плутон на нашите зависимости.
Всички страхове изхождат от един единствен инстинкт – и това е страхът от смъртта. Дори да си мислите, че и най-дребните ви страхове и притеснения нямат нищо общо със страх от смъртта, вие грешите! А зависимостите, те са просто повторения, достатъчен брой повторения на едно и също нещо! А то е свикване, навик, което пък формира и измамното чувство за сигурност и защитеност.
Манталитетът е изкуствена психологическа форма, която владее всички ни и от която се излиза съзнателно. Годината няма да е лесна и предполага усилие и най-вече усърдие, на което повечето хора се учат. Но годината дава и възможност за възобновяване на минали ценности, порядки, закони, както и за изграждане на нови основи и градеж на мястото на разрушеното.
Естественото никога не се губи, нито в живота, нито в природата – то е вечен кръговрат. Разпадат се формите, преобразуват се енергиите и животът се подновява непрекъснато. Нищо не е само лошо или добро, този едностранчив и ограничен човешки мироглед е отмиращ и несъвместим с новите планетарни енергии.
Планетата Сатурн влиза в нашата Слънчева система, тя е последната порта към светове, които не познаваме. Тя е видима за нас, докато Плутон е доста отдалечена от нашата Земя, тя е извън познатата ни Слънчева система. Плутон е отвъд нашите граници на познатото, видимото и явното, тя е нашият галактически двойник без образ и форма, тя е дух и отражение.
Ако Сатурн е нашата човешка форма, то Плутон е свободното съзнание – ничие притежание и все пак възможност за притежание на мнозина. Свободата има ясна характеристика – абсолютна отговорност. Ще зарадвам и разочаровам много хора едновременно. Тези, които чакат Христовото спасение, ще го дочакат, а онези, които го отричат, ще бъдат оставени на това, в което вярват. Но Христос няма да слезе от небесата, както сме чели и ни разказват, защото Христос вече е тук, бил е и преди.
Христовото съзнание е мощна енергийна вълна, която ще премине през всеки и там, където намери място, ще отседне. Затова бъдете подготвени за тази благословия, изчистете си ума от всичко пошло, сърцата от всяка омраза и завист, телата от всяка животинска плът. Световете са различни геометрични и честотни енергийни измерения, те са близо или далеч само според вашето собствено честотно излъчване.
Човешките тела са съвършено произведение, което крие неподозирани за нас възможности. Не мислете, че нещо не е възможно за вас, защото ограниченията са само в мозъчните вълни. А Плутон прави късо съединение на голям волтаж!
Не се плашете от тези светлинни вълни, нека съзнанието ви е чисто и отворено.
Нашите тела имат памет за божественото, нашата кръв е заредена с божествена виталност, нашите органи имат етерно съответствие и галактически двойник!
Всичко това е скрито в нас и нашето естество, ние сме взаимосвързани с целия Космос.
Външното ни увлича и разсейва в своята лустросаност и мъгла, но през 2014 г. Нептун повдигна тази плътна за нас завеса. Много сродни души се откриха и разпознаха, много събития бяха плод на съвместните им усилия, любовта нараства прогресивно, но с това се усилва и напрежението, страховете.
Светът на трето измерение няма да се промени, а само нашите светлинни честоти и съзнание, които присъстват и в телата ни. Измеренията са в нас, световете присъстват в нас, но за да ги видите и почувствате, трябва да се отървете от заслепяващата действителност и нейните страховити и понякога чудовищни форми на проявен страх–агресия!
Трябва да знаете, че страхът е енергия, а всяка енергия подлежи на мутация и трансформация. Така че не се упреквайте, нито се отчайвайте в страховете си – само сменете честотата на приемане. Насочете тази разрушителна енергия, впрегнете я съзнателно в нещо красиво, благородно, сърдечно и топло.
Обърнете омразата и ревността в чувство на разбиране и приемане. Вместо да съдите – пожелайте да разбирате, вместо да сте самотни – пожелайте да споделяте, пожелайте любов, дерзайте и се надявайте. Борбата не е в противопоставянето и разделението, а в сливането и съединяването. Ние го правим всеки ден и всеки миг от живота си, без да го съзнаваме и разбираме. Участваме неволно и безсъзнателно в толкова много процеси – човешки и духовни. Всичко това се случва в нас, а не извън нас!
Трето измерение е свят на противоположности и контрасти, любов и омраза, насилие и смирение. Но също и шанс, възможност да опознаеш, приемеш и двете, като по този начин избираш да се издигнеш над тях или да останеш в тях. Не се захласвайте по формата, а търсете съдържанието.
През 2015 г. ще са особено силни всички кристали, камъни и подземни ресурси, научете се да си взаимодействате с тях. Вярата формира много форми – религия, философия, поезия, изкуство, но всички тези форми не са самата вяра! Също както Бог се проявява в различни форми, които сами по себе си не са Бог.
Сатурн е като олицетворение на душата и тялото, Плутон е дух, който може да вдъхне живот, да оживотвори, да възкреси материята, да оплоди душата. Христовата вибрация 888 е изобразена два пъти, в Сатурн и в Плутон, а третата осмица е заложена във всеки от нас! Когато разберете, че в трето измерение се живее в свят на контрастите, няма да осъждате никого, нито пък себе си, за начина на живот, за проявата на насилие под всякаква форма.
И ако това измерение ви е дотегнало, ако жадувате за друг свят и друг начин на живот – това не означава да умрете физически, макар че е възможно. Паралелно на този триизмерен свят съществуват и други светове – по-нисши и по-висши. Те са на една ръка разстояние, а не някъде далеч, както си представяте. Толкова близо, че се намират в самите нас. Само трябва да се освободите от плътността, натрупана в телата и мислите. Негативните усещания като чувство, песимистичните мисли, критиката, осъждането, негативната комуникация, клюките и завистта, депресивните и отчайващи, страховити форми на представа, убеждения и вярвания ще ви държат в плен и ще разрушават телата ви. Разрушаване се получава и когато високата божествена енергия навлезе в нас – някои ще издържат физически, а други не. Това не е истинската трагедия за човека, макар страданието да се преживява съвсем истински.
Разделението в света ще се увеличава, но и съединяването на душите. Всеки процес има етапи и крайна фаза, която е началното стъпало на друг процес. Възможни са резки климатични и атмосферни промени, появата на видни енергийни завихряния, земни трусове и рязка промяна в световната икономика. Всички структури са засегнати до основи, а понякога и самите лустросани основи.
Плутон е планетата на крайностите – тя може да излъчва, тя може и да поглъща, единствено Сатурн може да уравновеси това положение. Чрез самосъзнание, самодисциплина, отговорност, морални устои и непреходни трайни ценности нова парадигма може да се издигне от пепелта. Всички налични средства и условия са ни дадени на тази планета, няма място за негодувание, песимизъм, отчаяние и безпомощност. Учете се да ползвате всички природни средства за лечение и поддържане на живота и здравето си. То си е ваша отговорност – не чужда!
Плутон олицетворява силата, но тази сила може да се ползва за градеж, не само за разрушение. Олицетворява силовите групировки, които умело са изградили структура, символизира свобода и власт. Човек е зависим единствено от живота, той му е даден и не му принадлежи, дните винаги са му преброени.
Народът също представлява структура и власт, но само в единението си. Зависимостите също достигат крайна фаза и ще започне масово разпадане. Както социалните, икономически и обществени, така и личностните зависимости, които в крайна сметка образуват и поддържат общата структура.
В същото време ще има достатъчно хора, които могат и ще помагат с алтернативни и природосъобразни методи на лечение и възпитание. Ще възникнат и ще се проявят интересни изобретения, иновативни форми и общности от хора, които няма да се страхуват да покажат своите умения и разбирания. Ще има голяма изненада от страна на децата, което може да се изразява в пълно неподчинение на традиционните и остарели форми на обучение, мироглед и здраве.
Възможен и вероятен е бум на новородени, заченати неочаквано и непланувано. Възможни са и заболявания, които традиционата медицина не може да овладее, но пък ще има достатъчно технологични средства, които да поставят точната диагноза.
Ще се завърнат билкарите, знахарите, бабините деветини –дали сте се замисляли над този израз?! Много хора ще се преместят в по-чисти райони сред природата, доброволно или поради необходимост.
През 2015 г. няма да настъпи някакъв край на света, само ще се усили критичният праг на поносимост в крайната му фаза. Възможни са световни безредици, бунтове, протести, задкулисни манипулации, едните с цел сваляне на власт, а другите с цел да оцелее властта. Може бедните да стават по-бедни, а богатите по-богати, в този смисъл разделението ще придобие върхова форма.
Но в същото време се формира моралната свобода и сплотеност на народа, съзнателната и отговорна свобода и действията за постигането й.
Трудности ще има, затова всеки да се въоръжава със знание и умения за нов живот. Хубавото е, че е възможен обрат на процеса – бедните да забогатяват и богатите да обедняват!
2015-а ще е сходна на 2012-а по енергия и обновление, по синхрон и взаимовръзки, но много по-силна.
Сатурн и Плутон намират символика в числото 8 и пурпурния цвят. Сатурн съответства на кафяво и зелено, а Плутон – на електриково син и индигов цвят. Осмицата и пурпурното са човешката и духовната природа, така умело вплетени, че имат способност да се разделят и сливат.
В човешката биология енергията на Сатурн се свързва с дихателната система и белите дробове, което на практика организира възприемчивостта на нашите сетивни органи. Чрез вида си на дишане човек възбужда една или друга определена сетивност, а това оказва влияние върху целия организъм и начина му на работа. Когато човек е в стрес, диша по един начин; когато е спокоен, диша по друг.
Плутон съответства на отделителната система, стомаха и червата, отговоря и за репродуктивните органи. Всички планети имат определен часови диапазон и движение; това означава, че в някои часове са активни едни органи, а в други часове – други органи в съответните си системи. Също означава, че през годината ще има бум на определени болести и определено лечение. Не забравяйте, че всеки здравословен проблем има своето основание и своето лечение. Затова ще са много важни чистият въздух, природната среда и здравословното хранене.
Годината трябва да се използва за лечение, тъй като ще има подходящите енергийни условия. Трябва да се предпазвате и да бъдете внимателни към всякакъв вид дейности и услуги, които не познавате и нямате никакъв опит по отношение на тях, за да не бъдете въвлечени в манипулативни кръгове и игри. Бъдете предпазливи и към класическата медицина. Повече от друг път химията и препаратите на тази основа ще вредят повече, отколкото ще помагат.
Още през януари ще забележим разгорещени спорове на всички нива – политика и социален живот, възможни са изненадващи събития на разпадане и възникване на нови организации, поява на нови хора. Бизнесът може да усети своя разцвет за няколко месеца, след това ще има застой и големи промени. В социалната политика ще има обрати, неразбория и наместване в нови рамки.
През юни ще усетим трусове от всякакъв характер – икономически, атмосферен и обществен, което ще продължи до септември. На лично ниво всеки човек ще бъде ангажиран да участва, независимо дали го иска или не. Повечето хора ще са направили своя избор и ще са наясно какъв път и начин на живот и действие желаят да следват.
Ще има хора, които ще се проявят – това ще бъдат както хора на бизнеса, така и обикновени служители. Много хора от чужбина също ще вземат участие в промяната.
Секторите на туризъм, хуманитарни дейности, благотворителност, застраховане, земеделие, медицина, въздушен и морски транспорт, администрация, култура и всички професии свързани с тези сектори, както и всякакъв вид алтернативни дейности ще могат да се развиват и да постигнат напредък.
От август пък ще могат да прогресират и успяват само бизнесът и хората, които наистина подобряват живота под някаква форма, които полагат грижи и усърдие за благото на всички. Рязко може да се промени общата картина на обществото, тъй като се налага да покажем с усилия и умения човешката и божествената си природа.
През август настъпва обрат, който е необратим и всеки човек ще трябва да се адаптира и променя. Възникването на групи и общества по сходни интереси и ценностна система ще се увеличава и те ще се съединяват. Ще възникват нови социални организации, а в настоящите се очаква пълна промяна или тяхното изчезване поради изчерпаност.
Навлизаме в годината на Божественото проявление и числото осем, а това ни предоставя само един път – Бог с нас и ние с Него! Много хора ще установят своята принадлежност като същност, но и като социална личност, ще намерят себе си.
Осем и пурпурният цвят като символ на Божествената воля, която е неотменна и постоянна и която присъства и твори в нашите човешки тела…

ОВЕН – За вас годината може да бъде успешна по отношение на умения, таланти, образование и дейности, които обичате и сте готови да проявите. Можете да приключите с много проблеми от миналото и да започнете да работите на чисто. Имате избор по отношение на възможностите и късмета, защото го има през цялата година. Мнозина ще пътуват повече, ще предприемат стъпки за неща, които са пренебрегнали или не са осъществили в миналото. Можете и ще бъдете доста активни, но трудно последователни, освен ако наистина знаете какво точно искате. Възможности за много приятни моменти, връзки и общуване, както и развиване на умения и способности. Използвайте всяка възможност за да се самообразовате и да се свързвате с хора, които вече са постигнали успех в областите, в които желаете да работите. Мнозина от вас ще сменят средата, работата, местоживеенето си, а други ще се установят за постоянно на временно място. Здравето ви може да бъде разклатено психологически от резки социални, а и семейни промени. Но можете също така да излекувате хронични и дългогодишни здравословни проблеми. Някои от вас ще постигнат заветна мечта или цел, ще придобият способност и сили да осъществят съкровени желания. За който каквото е важно, това и ще получава. Любовта, състраданието, подкрепата и благопожеланието са най-силното средство и ако го развивате у себе си, ще получите от същото – хилядократно.

ТЕЛЕЦ – Още в началото на годината може да има внезапни промени в някои области. Можете да използвате периода за преориентация и временно ориентиране. Това са важни месеци за вашата психологическа устойчивост, затова бъдете адаптивни и гъвкави. Годината ви ще предоставя уникална възможност да съчетаете желания и реализация, като ви дава сили и средства да го направите. Нестандартни ситуации и условия ще имате почти през цялото време – неща, на които не сте свикнали и не ви хрумват. Затова трябва да обръщате внимание на дребните детайли и малките жестове в ежедневието. Склонни сте към романтика и сантименталност, внимавайте и съблюдавайте чувствата си, особено тези, които контролират цялото ви внимание.
За мнозина от вас, особено за заетите с малък и семеен бизнес, ще има подобрение в социалната сфера и семейните отношения. Можете да укрепите стойностните ценности в личните отношения и връзките. Ще имате шансове за преместване, образование и установяване на умения и дейности от миналото. В края на юли бъдете внимателни за повтарящи се чувства и мисли, анализирайте ги. Можете да предприемете действия за подобряване на взаимоотношения и връзки, да разрешите проблеми от миналото или нови. Здравето ви е добро през годината, бъдете внимателни с алергични състояния.

БЛИЗНАЦИ – Годината ще ви донесе много неочаквани неща и трудно изпълнение на плановете. Трябва да бъдете изключително адаптивни и да прозрете какво се крие във всяка променена ситуация. Ще се движите на приливи и отливи, с моменти на активност и неутралност. Важно е да анализирате своите постъпки и най-вече мисли, които често ще бъдат объркани и повтарящи се. През април можете да започнете нещо ново, да промените нещо старо или да го загърбите напълно. Ще има внезапна развръзка и шанс за нещо различно, нови хора навлизат в живота ви. Месец май е важен и ползотворен за вас, въпреки пречките. Разширете си хоризонта и чувствата, общувайте.
През този месец любовта и красивото ще ви изпълват и привличат. През юни можете да осъществите нещо, което е стопирано през май – то има своето продължение. През октомври можете да се заемете с юридически дела, документи, преговори и договори. Ще имате нужната подкрепа и знания. Ноември и декември могат да бъдат най-натоварени откъм ангажименти, но със сигурност и най-много работа ще свършите. Можете да използвате това време за пренасочване в работа, образование, пътувания и срещи. Разнообразен период, които може да ви донесе реални плодове от минали усилия. Здравословно е да си обърнете внимание, да подсилите организма, да избягвате пикантна и мазна храна, да се пазите от преяждане и препиване. Възможен е повишен апетит към придобивки и харчене на пари. Можете да повишите образованието си.

РАК – Каквото и да предложи годината, същественото за вас са емоциите и чувствата. За мнозина от вас настъпват новости именно в сферата на връзките и партньорствата, приятелската и роднинската сфера. Емоционално ще преживеете доста моменти от миналото, което ще ви напомня за себе си под различна форма. Чувствителността ви ще е висока през цялата година, но особено през януари, февруари и до средата на март. Бъдете внимателни и не прибързвайте в действията и решенията си. Благоприятно време ще имате през април и май. Тогава ще ви е по-леко, ще получите и помощ. Важни ще се окажат срещите и контактите ви през цялата година. Много желани промени можете да осъществите, ако обърнете внимание на хората, с които общувате, и на хората, които навлизат в живота ви. За някои от вас предстоят съвсем нови неща, за които сте мечтали в миналото. Възможно е преместване на ново място, узаконяване на недвижим имот, нова работа, нова любов и много нови приятелства. Каквото и да се случва, и хубаво, и лошо, вие ще го преживявате много лично и емоционално. Мнозина ще получат голям избор от вълнуващи предложения, затова и ще се колебаят какво да изберат. Тази година ще сте склонни да рискувате повече от друг път, трудно ще правите компромиси и ще наблегнете на личното си удобство и благополучие. Ще трябва да лавирате през последните месеци от годината и да бъдете изключително адаптивни. Бъдете внимателни със здравето си, поправете хранителните си навици, използвайте алтернативни методи на лечение.

ЛЪВ – Годината може да се окаже ползотворна откъм вече поетите ви ангажименти. Своеобразно повторение на събития се очаква до април, като през тези месеци ще трябва да изчистите стари задължения и да изпълните сключени договори. Можете да поемете и нови ангажименти с участието на нови хора. Промяната в икономическата обстановка ще ви повлияе двояко, бъдете концентрирани в целите. Психологически е възможно да сменяте лесно настроенията, от което пък да пострадат контактите ви. От март до средата на август можете да задълбочите взаимоотношения в работата, а на лично ниво да обърнете гледната си точка. Ако имате чувството, че са стопирани проекти или има пречки, то нагласата ви със сигурност е едностранчива. След август се отварят много възможности, дори за неща, които не са били възможни с години. Любовта и приятелската сфера също търпят промени, като ви очакват интересни срещи и запознанства. За някои от вас предстоят финални промени, те ще поемат по съвсем нов път. От септември и особено през октомври са налични възможности за преодоляване на конфликти, изясняване на отношения, както и много топли връзки, партньорства. Като цяло здравето ви е добро, но са възможни възпалителни процеси поради ваше небрежно отношение. Пазете се от простуди и вземайте мерки навреме. Зимните месеци носят усещането за установяване и трайност на ценности, които сте избрали. Възможно е да вземете важни решения още в началото на годината.

ДЕВА – Добре е още през първите месеци на годината да бъдете активни, като защитавате своите интереси. Имате належащи ангажименти, които можете успешно да приключите през януари и февруари. Годината за вас може да се окаже регресивна, връщайки ви в миналото. Чрез някои ваши психологически обрати ще можете да преодолеете минали преживявания, които ви пречат да продължите по нов начин. Март и април ще ви напомнят, че бъдещето зависи от вашите усилия и доколко се стараете да харесвате настоящето си. През цялата година ще имате много взаимопомощ и приятелски контакти, споделяйте своите намерения и цели. Летните месеци използвайте за усилена работа и действия за осъществяване на плановете си. От септември до края на година се намирате в най-ползотворното време. Важни са ви съдружия, брак, партньорства и делови ангажименти. Можете да правите промени, да предоговаряте, да пътувате и да се срещате със себеподобни. Здравето ви е добро и ще бъде такова, стига да се грижите превантивно за него през цялата година. Зимните месеци могат да ви донесат радостни моменти на споделеност в семейството и поводи за празник. Можете да свършите и много работа в деловата сфера и всичко, свързано с юридически дела и действия. Любовта ще ви съпътства, бъдете търпеливи и знайте, че когато има разминаване, това е само външно различие.

ВЕЗНИ – Разнообразна ще е за вас годината откъм събития. В първите месеци ще имате възможност да работите усилено и да постигате успехи. Можете да смените дейност или поприще на активност, както и да се преместите. Ще имате работа, свързана с имоти и делови юридически документи. Ще се редуват активност и застой, но като цяло годината ви е положителна в личен план. До октомври ще можете да приключите важни дейности или да се намери развръзка за неща, които в последните две години са се бавели. Има известна възвръщаемост на условия и хора от миналото като шанс да се възползвате от това, за да продължите успешно дадена работа или пък да я приключите. След октомври навлизат нови неща в живота ви, което пък изисква пълна концентрация в намеренията и постоянство. Бъдете адаптивни и се отървете от вредни навици в мисленето и възприятията си, променете каквото трябва за добро. Любовта и приятелската сфера, както и семейството, ще са много важни за вас през цялата година. Това са и сферите, в които могат да настъпят най-неочаквани промени. Може да се очаква активност и от другите. За някои от вас предстоят преместване на друго място, смяна на средата, ново обучение, както и заетост в чужбина. Използвайте годината за постигане на добри парньорства и полезни лични взаимоотношения. За други от вас предсто работа в нови сфери на дейност, развиване на бизнес, съвместно съжителство или сключване на брак. Здравето ви е относително променливо, задължително обърнете внимание на профилактиката, не прекалявайте с нищо – както с апетита, така и с хранителните режими и диети. Умереността ви ще бъде възнаградена.

СКОРПИОН – За вас настъпва една успешна година, в която можете да се докажете и да покажете своите умения. Усилията ви ще бъдат възнаградени, като се откриват възможности за установяване на добра работа, за бизнес, съдружие, партньорства. Успешно ще се движат делата ви, като през летните месеци са възможни променливи условия, които да ви изнервят. Важно е да не губите никаква вяра и да търсите подкрепа в приятелствата. Благоприятна среда ви се отваря още през пролетта, като започнатото преди време ще даде резултати. В същото време е възможно да се наложи да се разделите с някои илюзии и надежди, които сте таили. Нека разочарованието не ви хвърля в депресивни състояния, подхождайте оптимистично. До април може да не усещате напълно промяната, но пък е възможно да вземете трайно решение за своето поведение и активност. Партньорството и брачните взаимоотношения ще ви покажат какво да промените и дали наистина го желаете. За някои от вас са възможни приключване на трайни връзки, преместване на друго място, работа в чужбина и нови запознанства. Всъщност на мнозина от вас предстоят важни срещи и установяване на контакти със съвсем непознати. След август навлизате в силен и благоприятен период, използвайте го за всичко, което ви е важно, без значение на сферата на дейност. Можете да приключите с важен юридически ангажимент или дела, както и с дела, свързани с недвижим имот. Здравето ви е отлично, стига да се грижите усърдно за себе си.

СТРЕЛЕЦ – За вас годината може да бъде и лека, и трудна, изпълнена с много усилия, но и доста постижения. Навлизате в цикъл от около година и половина на доста работа. До средата на септември годината ще е изпълнена с проекти и поети ангажименти към други хора, които не ви касаят толкова пряко. Обаче чрез работата за другите се увеличават и вашите приятелства, разширяват се сферите на дейност, а всичко това за вас ще бъде много ползотворно. След есента настава време за изпълнение на много от целите ви. Това е период на конкретни успехи. Това е и време за придобиване на нови знания, за обучение, съвместно решаване на задачи и разгръщане на личния ви потенциал. За мнозина от вас годината ще бъде предизвикателство в съвсем нови сфери под формата на обучение от всякакъв характер. Любовта и приятелствата ще се увеличават и ще ви правят много щастливи. За други от вас годината ще се увенчае с приключване на дълъг проблемен период. Ще излезете от него с нови сили и надежди, ще пътувате повече и ще намерите много подкрепа. Няма да липсват любовни авантюри, но повечето от вас ще се установят трайно във връзките си. Зимните месеци поднасят една различна атмосфера, в която психологическата ви нагласа ще бъде напълно позитивна. Годината е добра за финансовите дела в широк спектър и смисъл, както и за духовното ви израстване. Здравето ви се нуждае от повече грижовност, всякакъв вид алтернативно лечение и методи са подходящи. Възможни са алергични процеси и внезапни простуди, които могат да отшумят бързо, стига да вземете мерки навреме. Приложете разумна философия и не бъдете инат там, където няма никакъв смисъл.

КОЗИРОГ – Годината ви предоставя многообразни средства за постигане на най-съкровените ви желания. Не се подвеждайте по променливите показатели на външната обстановка, макар да ви засегнат пряко. Първите три месеца на годината предполагат срещи с познатото и рутина, която ви държи спокойни. Въпреки частичните трудности, вие ще запазите психологическа стабилност. Възможни са емоционални нестабилни настроения, които ще преминават бързо. След април навлизат съвсем нови възможности за осъществяване на важните ви цели и желания. Това, което не зависи от вас, е по-добре да го приемете и да задържите положителната си възприемчивост. Ще имате успех в дела, свързани с недвижим имот, семейството и любовта. Връзките и отношенията ви могат да претърпят основна промяна, която е необходима за вас. Очакват ви вълнуващи моменти на новости в личен и професионален план. Мнозина от вас ще изпитат съвсем непознати досега емоции и чувства, а други ще загърбят тъжни и конфликтни връзки. Бъдете внимателни към здравето си през лятото, склонни сте към завишени очаквания и емоции, които могат да ви доведат до разочарования. Много е важно да бъдете отворени и ясни във всяко отношение. През годината можете да предоговаряте условия и да променяте поетите ангажименти. Не се товарете излишно с чуждите проблеми и си осигурете спокойствие, особено през есента. За други от вас се очертават нови области на превземане в професионален план. Можете да започнете нещо свое, като ще имате нужната подкрепа и съдействие. Чужбина ще ви привлича под всякаква форма и ще можете да установите нови запознанства по един или друг начин. Възможни са хронични здравни проблеми.

ВОДОЛЕЙ – През първите месеци на годината – до средата на март, сякаш делата ви ще вървят механично. Има неща, които пряко ви касаят и зависят от вас, и такива, които ще ви вкарват в промяна. Цялата година има едно основно мото и това е неочакваност и внезапност. Колкото и каквито планове да имате, да желаете да следвате стриктно – те трудно ще вървят по този начин. Силно влияние върху вас оказват близки и далечни хора, дори непознатите. Повечето от вас ще имат нови запознанства, от които ще възникват както лични приятелства, така и делови връзки. Ще ви се наложи да се занимавате с отминали проблеми, за които не сте взели твърдо решение. Повторения и минали ситуации ще се появяват неочаквано. Това може да се приеме като възможност за нов подход и действия, но също и да ви изхаби емоционално. Няма да ви липсват любовни авантюри, но при всяка резултатите ще са различни. Вашето чувство за независимост ще бъде силно нарушено именно в областта на личните връзки. Пролетните месеци ще ви заредят с нови сили и оптимистично настроение, ще полагате повече усилия за постигане на поставените цели. За мнозина от вас годината ще бъде доста разнопосочна и ще сте изправени пред избор. Летните месеци ви дават възможност за повече лекота в действията, възползвайте се. От август нататък условностите се обръщат –това е време за получаване на дивиденти от вашите усилия. Тези месеци обаче носят и големи промени, които засягат следващите поне две години. За някои от вас ще има промяна в семейното положение, в местоживеенето, в сферата на заетост, в любовта и приятелските взаимоотношения. За други се отварят възможности за повече работа и финансови придобивки, за смяна на работата. Здравето ви е добро, но са възможни хронични проблеми със стомаха и вегетативната нервна система. Природата е вашият шанс за здраве.

РИБИ – За вас годината можем да разделим на две важни половини. През първата – до средата на септември, ще са важни всички настоящи цели. Това включва и желания от миналото ви, които не са намерили своя шанс за постигане. Важно е да положите усилия за осъществяване на прогрес по отношение на неща, които ви засягат именно сега. Можете да довършите или да промените някои дейности, както и да адаптирате настоящата си работа към изменчивата обстановка. Емоционално може да изпадате в крайни настроения поради висока чувствителност и проницателност. Важно е да следвате собствените си усещания и да не изпадате в повтарящи се мисли и предубеждения, страхове. Склонни сте към паника поради изнервеност или напрежение, които околните ви създават. Имате възможност да смените работата си, да намерите подкрепа за осъществяване на личните си възможности, таланти и умения. Ако го направите, ще усетите удовлетворение, а реалните плодове ще получите след половин година. Но пък за сметка на това тези успехи ще продължат и през следващите две години. Летните месеци са благоприятни за нови срещи, повече общуване и контакти, за пътувания от всякакъв характер. Именно в тях ще намерите нещо много важно за бъдещите ви усилия. Любовта може да е променлива откъм чувства и обещания. Ще имате своите силни и слаби моменти, а някои от вас ще се обвържат трайно. За други предстоят изцяло нови партньорства, които ще се случат по необичаен начин, внезапно. Годината ви предлага да бъдете смели, изобретателни и напористи в своите лични желания, приоритети и усилия, за да ги постигнете. Здравето ви е добро, стига да не прекалявате с нищо под влияние на емоционално напрежение и депресивни мисли.

Даниела Ангелова, астролог

Leave a Reply