Годишната среща на национална камара се състоя в Боровец

Зам.-кметът Люба Кленова откри на 24 ноември в Боровец годишната среща на Браншовата камара на дървопреработващата и мебелната промишленост. Кленова връчи на срещата и една от наградите.
Срещата продължи и на следващия ден с наситена програма.
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло.
Сега в камарата членуват повече от 200 фирми, 17 професионални гимназии и един университет. Камарата е и единственият официален представител на работодателите в секторите на производство на мебели, дървообработване, производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелната индустрия.

Можете да харесате