Живот, Култура, Новини

Горска приказка

Горска приказка

Кукувица жално кука,
търси пак зелена бука –
буката я вече няма,
скрита под стреха голяма!

Славей плахо ни обажда –
гонен от проклета жажда,
че поточето пресъхнало,
че усоето заглъхнало!

Джипове и камиони –
неподвластни на закони,
със резачки се надпяват
и сърните подлудяват!

Катеричките, горките,
що ни радваха очите,
сякаш вдън земя се скрили,
плашени от звуци диви!

Що ли кукувица кука,
тъй изплашена горката,
щом на никой не му пука,
че изсякоха гората?

Люн Шен

Leave a Reply