Кухня, Новини, Шарен свят

Горските помагат за раздаване на плодове и млечни продукти на ученици

Екипи на Югозападното държавно предприятие, включително на Горското стопанство в Самоков, съдействат при доставката на млечни продукти, плодове и зеленчуци до домовете на деца и ученици, които се обучават дистанционно от вкъщи заради извънредната ситуация в страната. Продуктите се осигуряват по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, доставят се в съответните учебни заведения, а горските служители оказват помощ при разпределянето на пакетите.
На разположение са и достатъчно служебни автомобила, които при необходимост могат да транспортират храната.
Директорите на горските стопанства са установили контакти с ръководителите на съответните учебни заведения за поетапно раздаване на продуктите.

Leave a Reply