Крими, Новини, Шарен свят

Горските са съставили 57 акта за последното 6-месечие

В района на Държавното горско стопанство в Самоков от началото на годината до края на юни са съставени общо 57 акта на нарушители.
Това е и своеобразен рекорд за териториите, стопанисвани от Югозападното държавно предприятие с център Благоевград. Следват издадените актове в района на Разлог – 43, в Тетевен – 32, Гърмен – 29, Ихтиман – 17 и пр.
Това се посочва в отчета на предприятието за първото 6-месечие на тази година. Горските стражари са извършили общо 9352 проверки. Инспектирани са 5175 обекта за добив на дървесина, 1618 моторни превозни средства, 1855 ловци и 696 други лица. 
Съставени са 316 акта за нарушения, като почти всички са за незаконна сеч и транспортиране на дървесина без контролна горска марка и превозен билет. Най-много актове са издадени в районите с висока концентрация на посегателства, които са в близост до населените места и най-вече до ромските махали.
Същевременно някои стопанства с проблемни участъци, като в съседна  Дупница например, отчитали неколкократно по-малко актове и намаляване на бракониерските сечи. В отчета се прави изводът, че това е заради засилените дежурства и проверки там.
За първите шест месеца на годината в базите за съхранение на предприятието са задържани общо 594 куб. метра обла строителна дървесина, 238 куб. метра дърва за огрев и 4 куб. метра фасонирана дървесина. От нарушителите, които са предимно безработни и в повечето случаи от ромски произход, са конфискувани 22 каруци, 6 моторни превозни средства, 7 моторни триона, както и други инструменти за дърводобив.
В отчета се изтъква, че за постигане на по-висока ефективност в проблемните райони служители на стопанствата извършват съвместни проверки и акции с представители на Районната дирекция по горите, общинските служби, полицията и жандармерията. Осигурено е постоянно присъствие на възлови места от дежурни служители на стопанствата, снабдени с високопроходими автомобили и стоп палки.
Поддържа се и връзка с кметовете на общини и населени места за своевременно снабдяване на населението с дърва за огрев. Това се разглежда и като превантивна мярка за ограничаване на възможността бракониерите да реализират на пазара незаконно добитата дървесина.

Leave a Reply