Горски се обучават да работят със специализирана техника

Общо 85 служители от териториалните поделения и централното управление на Югозападното държавно предприятие преминават специализиран курс за правилна и безопасна работа с преносима горска техника – моторни триони и храсторези.
Целта е служителите да придобият знания и практически умения, необходими при прокарването на противопожарни просеки за овладяване на горски пожари, за поддържане на граничната полоса, както и при почистване на пътната мрежа и туристическите пътеки от паднали дървета след природни бедствия.
Курсът се води от преподаватели от Лесотехническия университет в София.
Издържалите теоретичния и практическия изпит ще получат удостоверение за правоспособност, валидно за всички страни в Европейския съюз.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*