Новини, Шарен свят

Готви се бюджет 2016

Проектът за бюджет на общината за 2016 г. бе обсъден на 17 и 18 ноември с ръководители на общински предприятия, социални и учебни заведения и културни институции. Ръководителите направиха и предложения пред комисия с ръководител зам.-кмета Сия Шехтанова.
Изяснени бяха приходите и разходите на общинските предприятия за 9-те месеца от януари до септември включително. Приходите и разходите за периода на Общинското лесничейство са съответно 576 хил. лв. и 350 хил. лв., на хотел „Арена” – 611 хил. и 541 хил. лв., за спортната зала, спортните съоръжения, спортните мероприятия и субсидиите на спортните клубове и Ученическата спортна школа – 34 хил. и 349 хил. лв. Приходите от комплекса „Цари мали град” до 31 октомври възлизат на 317 хил., а разходите за един месец са 27 хил. лв.
От Общината уточниха, че са направени заявки за строителство през следващата година в детските градини на стойност 180 хил. лв. Като най-неотложни се смятат ремонтите на покривите на филиал „Осми март” на ОДЗ „Звънче” и на ОДЗ „Зорница”, където трябва да се поправи и отоплителната инсталация. Трябва да се подмени дограмата и да се ремонтира покривът на детската градина в Широки дол. В „Звънче” пък е необходимо да се изгради детска площадка със съответните съоръжения.
Предвижда се да се продължи работата по разкопките на Шишманово кале, като се подготвят документите за кандидатстване за финансиране. За изработване на проект за саниране на старото сметище са нужни 48 хил. лв., а за самата дейност по санирането – 2,1 млн. лв. За тези средства Общината ще кандидатства пред предприятието ПУДООС към екоминистерството.
Отправени са и искания за нарастване на месечните възнаграждения. От Историческия музей предлагат заплатите да се увеличат с 8 %, а от Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” – с 20 %. Има предложение с 8 % да нараснат заплатите на медицинските сестри в училищата и детските заведения. Постъпило е и искане за увеличение на заплащането в домовете за стари хора с процента на нарастване на минималната заплата. Оказва се, че в центровете за социални услуги над 85 % от персонала получава минималната за страната заплата, като това се отнася и за квалифицирани кадри.
Проектобюджетът в прогнозните си рамки ще бъда качен на 27 ноември на сайта на Общината. Пак там, както и в сградата на Общината, граждани, институции и организации ще могат да правят нови предложения, като уверението е, че те ще бъдат обсъдени. Проектобюджетът ще бъде подложен на публично обсъждане на 30 ноември, понеделник, от 16 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.

Leave a Reply