Новини, Шарен свят

Готвят кадастъра на Широки дол, Горни и Долни Окол, Марица и Гуцал

Фирма „ГБС – имоти”, спечелила обществената поръчка на Агенцията по кадастър, ще изготвя кадастъра на Горни и Долни Окол, Гуцал, Марица и Широки дол. Това стана ясно на работна среща в Общината на 2 февруари. Кадастърът на 5-те села трябва да бъде готов до края на юни.
Кметът Владимир Георгиев призова колегите си от селата да съобщят на собствениците на имоти, че сега е подходящият момент да си извадят актуални нотариални актове. Същинската работа ще започне след изготвяне на геодезическата мрежа. Предстои да се организират срещи със собствениците. Ще се извършат и анкетиране и заснемане на имотите, при което собствениците трябва да предоставят необходимите документи.
Главният инженер на Общината инж. Юри Бодуров посъветва кметовете на селата да съобщят на местните жители добре да оформят границите на имотите си, за да бъдат точно отразени в кадастралната карта.
Пояснено бе, че ще се наложи служители на фирмата – изпълнител да влизат в дворовете, за да заснемат имотите; собствениците имат право да откажат достъп, но трябва да знаят, че в този случай имотът няма да бъде отразен в кадастъра и след това, ако трябва да се извърши разпоредителна сделка, документите, които е необходимо да си извадят, ще бъдат за тяхна сметка.
Началничката на отдел „Местни данъци и такси” Йорданка Велева информира кметовете, че ще им бъде осигурен достъп до данъчните партиди, като така ще могат да се ползват съответните данни.
След като разработката стане готова, кадастралният план ще бъде представен за обществено обсъждане и собствениците на имоти в петте села ще могат да подават възражения, ако това се налага, в установения от закона срок.
В срещата участваха и представители на „ГБС-имоти”, както и на Агенцията по кадастър.

Leave a Reply