Новини, Шарен свят

Готови ли сме за зимата?

Подготовката за зимния сезон бе тема на работната среща на ръководството на общината с кметовете и кметските наместници в селата. Съвещанието се състоя в понеделник, на 21 октомври.
Управници на села, както и представители на Районната пътна служба, „Бекастрой”, „ВиК”, „МБАЛ-Самоков”, Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението, изтъкнаха, че са взети необходимите мерки за почистване на снега, отопление и подготовка за аварийни дейности през зимата. В кметствата е осигурена и необходимата техника за снегопочистване. Единствено за Поповяне не са осигурени машини. Стана ясно, че ще се търси в това отношение съдействие от съседните села.
Заедно с общинското ръководство бяха уточнени необходимите довършителни работи и местата за допълнително набавяне на дърва. Ще се изпратят писма до магазини и фирми, стопаните на които трябва да почистват снега от тротоарите пред обектите си.
Главен експерт „Гражданска защита” в Общината Георги Терзийски съобщи дежурните телефони при аварийна ситуация и за точна информация: 0884 199 399 и 666-20.
Срещата бе използвана и за отчитане и поставяне и на други актуални задачи. Зам.-кметът Радослав Стойчев благодари на ръководствата на селата за добрата събираемост на данъци и такси и посочи, че най-добре са се справили в тази насока в Бели Искър, Алино, Доспей, Драгушиново, Маджаре, Продановци и Широки дол. В Говедарци, Марица, Горни и Долни Окол трябва да се вземат мерки, за да се изпълнят планираните показатели. През ноември предстоят проверки в селата по този въпрос.
Кметът на общината Владимир Георгиев призова кметовете да съдействат за подготовката на документацията за собствеността на читалищата в селата. Така и самите читалища ще могат да кандидатстват за европейско финансиране.
„Читалищата създават живот в селата и в града и трябва да съдействаме за подобряване на базата и за обогатяване на дейността им”, заяви градоначалникът.
Зам.-кметът Васил Сайменов заяви, че в селата кметовете трябва да създават работа и да контролират дейността на назначените по различните програми безработни. Сайменов увери, че и сега се кандидатства за отпускане на още бройки, голяма част от които са предвидени за селата.

Евгения Попова

Leave a Reply