Новини, Шарен свят

Готови ли сме за зимата?

Подготовката на общината за тежкия зимен сезон бе обсъдена на работна среща на 22 ноември с участието на кмета Владимир Георгиев и други ръководители и специалисти от местната администрация и кметовете и кметските наместници в селата.
Уточнено бе, че пътищата от републиканската мрежа в района ще се почистват от сняг и ще се опесъчават от две фирми.
“Станилов” ООД ще се грижи за шосетата Боровец – София, Самоков – Костенец и Самоков – Мальовица. Дежурен телефон на фирмата е: 0885 602 205.
“Трейс” АД ще отговаря за участъците от Самоков до Дупница, Ихтиман и Ярема. Дежурният телефон на фирмата е: 0878 294 199.
Общинските пътища пък ще са грижа на фирма “Бекастрой”, чийто дежурен телефон е: 0885 971 767.
Стана ясно, че справки за това, кои части от пътищата в района са от републиканската мрежа, кои от общинската и кога и при какви условия трябва да се чисти снегът, може да се направят при експерта Антон Петрунов в общинската администрация.
Главната счетоводителка на Общината Даниела Йончева разясни как трябва да се организира, финансово обезпечава и правилно заплаща и отчита дейността по снегопочистването и опесъчаването, както и по осигуряването, опазването и отчитането на инвентара. Г-жа Йончева даде и указания във връзка с финансовите отчети на всички кметства и предстоящите там инвентаризации. Стана ясно, че отчети специално за почистването на снега ще се правят всеки месец.
Главен експерт “Гражданска защита” Георги Терзийски очерта задълженията на управниците на селата при възникване на природни бедствия и поясни как трябва да се известява общинската администрация /където е осигурено денонощно дежурство/. Необходимо е новоизбраните кметове да се включат и в националната система за ранно известяване, за да се осигурят и нужните материали.
Директорът на дирекция в Общината инж. Евелина Перфанова използва съвещанието, за да обясни, че за всяко село е определен техник, към когото всеки кмет може да се обръща за справка и съдействие. Същевременно г-жа Перфанова прикани кметовете да оказват необходимата помощ на общинските служители, които извършват различни проверки в съответните населени места. Задължително е и до края на ноември всички управници на села да представят списъци на опасните сгради в своите селища и да съдействат за откриване на собствениците им, за да може своевременно да се вземат мерки за обезопасяване на самите постройки.
Секретарят на Общината Емилия Константинова разясни някои проблеми, свързани със законовите изисквания на административни наредби, изпълнявани в кметствата, и изтъкна голямата отговорност в това отношение на самите кметове.
До края на декември кметовете и наместниците трябва да дадат и заявки за изготвянето на общинския бюджет за 2012 г.
На съвещанието се поставиха и проблеми, свързани с нерегламентираните сметища по селата, с определяне на места за съхраняване на животинския тор, за изхвърляне на строителни отпадъци, с борбата за опазване на земеделската продукция, с необходимостта от по-добра ангажираност на хората от т. нар. временна заетост. Обърнато бе внимание и на състоянието на горските пътища и тяхната поддръжка. Изтъкната бе необходимостта от по-голям контрол и санкции.
Някои от тези проблеми ще се обсъждат на следващи подобни работни срещи по-подробно, по други въпроси междувременно ще се вземат административни мерки, обясни кметът Георгиев и изрази надежда за добра съвместна работа през предстоящия мандат.
В началото, тъй като имаше доста непознати лица, всеки кмет и кметски наместник се представи.
В срещата участваха и зам.-кметът Васил Сайменов, директорката на дирекция в Общината Сия Шехтанова и др.

1 Comment

  1. Ramzy

    Gotovi sme i pravim moleben za snqg

Leave a Reply