Новини, Шарен свят

Градинката до клуба в Четвърти квартал се благоустроява

Започна благоустрояването на градинката до сградата на клуба на пенсионера в Четвърти квартал. Работата се върши по спечелен от Общината проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството.
Предвижда се на зелената площ в градинката да се прокарат алеи. Ще се оформят и кътове за отдих с пейки, беседка и кошчета за смет. Ще се възстанови и чешмичката. Така и възрастните хора от клуба на пенсионера ще имат чудесно място за общуване в по-топлите дни.
Подобен проект ще бъде реализиран също наблизо – край черквата „Свети Никола”. И там практическата работа е започнала. И това пространство ще се благоустрои, като се изгради кът за отдих и се обособят цветни лехи.

Leave a Reply