Новини, Шарен свят

Гражданите ще бъдат обслужвани на едно гише

Само на едно гише вече ще се обслужват гражданите в сградата на Общината. Досега, за да получат дадена услуга, те трябваше от едно гише да изваждат документ за липса на задължения към местната администрация и след това да подават заявленията си в деловодството. Сега вече на едно гише ще могат да се вършат и двете дейности.
Внедрената нова програма ще дава информация за наличие или липса на задължения, както и за законовите срокове, в които трябва да бъде обработена съответната преписка. Ще може да се следи и движението на самата преписка от началото до края. Друго предимство на програмата е, че окомплектоването на документите след подаване на заявление вече ще става по служебен път. Това ще улесни гражданите и ще съкрати срока за издаване на самите документи.

Leave a Reply