Гражданите ще оценяват чрез анкета обслужването в Общината

Община Самоков чрез анкетни карти ще търси оценката на гражданите за работата на Центъра за информационно обслужване. Пред гишетата за обслужване на граждани са поставени таблети, на които има анкетни карти. Всеки може да попълни анкетата, като отговори на поставените въпроси. Както поясниха от администрацията, попълването на отговорите на петте въпроса отнема не повече от минута. Отбелязват се съответните отговори, като не се попълват никакви данни. Допитването е анонимно.
Както е известно, преди години бяха поставени в сградата на Общината и кутии за мнения и препоръки. На сайта на Общината също има анкета „Вашето мнение е важно за нас”. Целта на всички тези начинания е своевременно да бъдат отстранявани евентуално допускани пропуски.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*