Новини, Политика, Шарен свят

Граждани не проявиха интерес към общественото обсъждане на бюджета

Снимка: архив

Проверка на Сметната палата показа, че отчетът за бюджета на общината за 2017 г. вярно отразява финансовото й състояние и няма никакви забележки. Това заяви зам.-кметът Сия Шехтанова при общественото обсъждане на на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет и на общинските сметки за средства от Европейския съюз на Общината за миналата година.
На обсъждането, станало на 30 юли, за съжаление не присъстваха граждани. Тук бяха кметът Владимир Георгиев, председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, зам.-кметовете Люба Кленова и Васил Сайменов, секретарят на Общината Ангелина Вангелова, няколко общински съветници и кметове на села, както и специалисти от местната администрация.
Шехтанова отчете, че бюджетът за м. г. е възлязъл на 38,130 млн. лв., което е своеобразен връх за последните няколко години. За пореден път Самоков е сред 10-те общини в страната с най-добри финансови показатели. Данъчните приходи са с около 460 хил. лв. повече в сравнение с 2016 г. Изпълнението на бюджета е около 84 %, като това означава, че са изразходвани към 32 млн. лв.
Капиталовите разходи през м. г. са възлезли на 5,950 млн. лв. без средствата по европроекти, които за същия период са на стойност 2,866 млн. лв. По два договора за кредит към края на 2017 г. Общината дължи на финансовото министерство 3,142 млн. лв., като новата 2018 г. Самоковска община е посрещнала без просрочени задължения.
Подробни данни за изпълнението на бюджета, средствата от ЕС и от Държавния фонд „Земеделие”, сведения за разходите за инвестиции и за размера на общинския дълг са поместени на интернет страницата на Общината.
На общественото обсъждане в понеделник бе посочено, че не са постъпили някакви мнения, въпроси и предложения по публикуваните разчети.
Предстои на следващата си сесия – през септември, Общинският съвет да обсъди и да приеме годишния отчет за изпълнението на бюджета и средствата за сметки от ЕС на Общината за миналата година.

Leave a Reply