Новини, Туризъм, Шарен свят

Гражданска иницатива за обновление на Белчин бани

Граждани са подели инициативата за възраждане на курорта Белчин бани. Целта е да се организира местна гражданска инициатива под надслов “За обновление на Белчин бани”. Под ръководството на инициативата ще се организира бъдещата работа.
Вече се е провело и специално събрание, което е констатирало, че от години Белчин бани е в трагично състояние. Курортът е занемарен. Големи са проблемите, свързани с липсата на инфраструктура, мръсотията, налага се спешното извършване на благоустройствени мероприятия. Сега в курорта на практика няма канализационни и отводнителни съоръжения /което води до постоянни наводнения/, не са обособени алеи за разходка, лошо е състоянието на самия парк. Общо е мнението, че самата сграда на банята, след като е станала частна собственост, не се поддържа добре, не се правят никакви ремонти и подобрения.
За организиране на предстоящата дейност е образуван инициативен комитет с участието на инж. Лозан Стефанов, Елия Златарева, Георги Танчев, Добринка Роева и Снежанка Белчинска.
Инициаторите предлагат да се трасират общински пътища съобразно новия кадастрален план, да се почистят и да се поддържат отводнителните канали, като се ремонтира и запушеният участък от канализацията. От спешен ремонт има нужда и старата минерална чешма, която се ползва от многобройни посетители.
Предлага се още да бъде организирано два пъти в седмицата сметосъбиране, като се поставят и допълнителни кошчета и се вземат мерки за почистване на парка.

Във връзка със състоянието на пътищата и уличната мрежа се предлага да се извърши частичен ремонт на шосето от Рельово до Белчин бани /където дупките приличат по-скоро на кратери/, да се поставят пътни знаци за ограничаване на скоростта и на движението на товарни автомобили в района.
Гражданите настояват още да се създадат административни адреси на къщите, вилите и останалите обекти в курорта.
Друго предложение е да се нарекат централните улици на имената на личности, допринесли за развитието на Белчин бани: бившият самоковски околийски началник Михаил Сестримски, построил тук първата минерална баня още в края на 19 век; инж. Богомил Радославов, осъществил модерното каптиране на минералния извор през 1932 г.; проф. д-р Никола Добрев, извършил първото химическо изследване на ценната минерална вода.
От Инициативния комитет настояват да се изработи стратегия за развитието на курорта, като се планират поетапно и съответните инвестиции.
В подкрепа на предложенията е организирана подписка.
Като израз на съпричастие инициаторите организират и трудов ден в петък, на 18 юни, от 10 ч. Сборният пункт е в центъра на курорта. Предвижда се да се благоустрои автоспирката и да се почисти районът пред сградата на банята. От Инициативния комитет канят гражданите да участват в акцията по благоустрояване и хигиенизиране, като по този начин покажат на дело своето желание да допринесат, заедно със съответните институции, за обновлението на Белчин бани.

Leave a Reply