Новини, Образование

График за общинския кръг на ученическите олимпиади

– Начален етап „Знам и мога” – 4 клас – 25 януари
– Български език и литература – 3 януари
– Английски език – 18 януари
– Немски език – 11 януари
– Руски език – 14 декември
– Испански език – 11 януари, 14 ч.
– Френски език – 12 януари
– Математика – 7 декември
– Информатика – до 5 януари
– Информационни технологии – до 5 януари
– Математическа лингвистика – до 5 януари
– Философия – до 15 януари
– История и цивилизация – 5 януари
– Гражданско образование – до 3 януари
– Физика – 14 декември, 14 ч.
– Астрономия – до 20 декември
– Химия и опазване на околната среда – 15 декември
– Биология и здравно образование – 11 януари
– География и икономика – 22 февруари
– Техническо чертане – 15 февруари

Leave a Reply