Новини, Шарен свят

График-разписание на автобусната линия на градския транспорт в Самоков

8,45 ч.
Кв. „Самоково” – автогара – ул. „Отец Паисий” – ул. „Христо Смирненски” – стадиона
9 ч.
Стадионът – ул. „Хр. Смирненски” – ул. „Отец Паисий” – автогара – болница – кв. „Самоково
9,30 ч.
Кв. „Самоково” – болница – автогара – Ридо
10,20 ч.
Ридо – автогара – болница – кв. „Самоково”
10,30 ч.
Кв. „Самоково” – болница – автогара – ул. „Отец Паисий” – ул. „Хр. Смирненски” – стадиона
11 ч.
Стадиона – ул. „Хр. Смирненски” – ул. „Отец Паисий” – автогара – кв. „Самоково”
13,45 ч.
Кв. „Самоково” – автогара – ул. „Отец Паисий” – ул. „Хр. Смирненски” – стадиона
14 ч.
Стадионът – ул. „Хр. Смирненски” – ул. „Отец Паисий” – автогара – болница – кв. „Самоково”
14,30 ч.
Кв. „Самоково” – болница – автогара – Ридо
15,20 ч.
Ридо – автогара – болница – кв. „Самоково”
15,30 ч.
Кв. „Самоково” – болница – автогара – ул. „Отец Паисий” – ул. „Хр. Смирненски” – стадиона
16 ч.
Стадионът – ул. „Хр. Смирненски” – ул. „Отец Паисий” – автогара – кв. „Самоково”
Заб. Разписанието не се изпълнява в неделни дни

Leave a Reply