Новини, Шарен свят

График-разписание на автобусните линии

По предложение на читатели тук поместваме разписанието на автобусните линии в общината и съответните цени на билетите.
Подробно разписание на курсовете по автобусната линия за София /след проведения наскоро конкурс/ публикувахме в бр. 98 на в. „Приятел” от 17 декември 2013 г.

Самоков – Боровец

Автобусите тръгват на всеки половин час от 7 до 19 ч. и на всеки половин час обратно – от 7,30 до 19,30 ч. Последните два курса от Самоков са в 20 и 21 ч., а от Боровец – в 20,30 и 21,30 ч.

Самоков – Мала църква – Маджаре – Говедарци – Самоков

Автобусите тръгват в 7.45 ч., 8.15 ч. /до Мальовица/, 9.45 ч. /до Военния почивен дом – ВПД над Говедарци/, 10.30 ч. /през Мала църква/, 11.15 ч. /до ВПД/, 12.05 ч. /само в учебни дни/, 12.45 ч. /до ВПД/, 13.50 ч. /през Мала църква/, 15 ч., 16.15 ч. /до Мальовица/, 17.10 ч. /само в делнични дни/, 17.45 ч., 18.10 ч. /само в делнични дни/, 19.10 ч. – последните курсове са през Мала църква.
Обратно автобусите потеглят в 6.45 ч., 7.20 ч. /само в делнични дни/, 8.30 ч., 9 ч., 10.45 ч., 11 ч., 11.45 ч., 12.30 ч. /само в учебни дни/, 13.15 ч., 14.20 ч., 16.30 ч., 17 ч., 18.30 ч.

Самоков – Бели Искър – Самоков

Автобусите тръгват в 6.20 ч., 7.30 ч. /само в делнични дни/, 9.40 ч., 11.10 ч., 13.40 ч., 15 ч. /само в делнични дни/, 16.50 ч. /само в делнични дни/, 17.40 ч., 19.10 ч.
От Бели Искър автобусите потеглят в 6.45 ч., 8 ч. /само в делнични дни/, 10 ч., 11.30 ч., 14 ч., 15.20 ч. /само в делнични дни/, 17.10 ч. /само в делнични дни/, 18 ч., 19.30 ч.

Самоков – Доспей – Самоков

Автобусите потеглят в 6.40 ч. /само в работни дни/, 7 ч., 7.50 ч. /само в работни дни/, 10 ч., 12.10 ч. /само в работни дни/, 14.20 ч., 17.30 ч., 18.30 ч. /само в работни дни/, 19.10 ч.
От Доспей автобусите тръгват в 6.50 ч. /само в работни дни/, 7.10 ч., 8 ч. /само в работни дни/, 10.10 ч., 12.20 ч. /само в работни дни/, 14.30 ч., 17.40 ч., 18.40 ч. /само в работни дни/, 19.20 ч.

Самоков – Рельово – Белчин – Клисура – Самоков

Автобусите тръгват в 6.30 ч., 8.30 ч. /до Белчин/, 13.30 ч., 17.40 ч. /през Алино/.
Обратно автобусите тръгват в 7 ч., 9 ч. /от Белчин/, 14.10 ч., 18.20 ч.

Самоков – Рельово – Алино – Поповяне – Ковачевци – Ярлово – Самоков

Автобусите тръгват в 7.15 ч., 9 ч., 11.25 ч., 15.20 ч.
От Ярлово автобусите потеглят в 8 ч., 10 ч., 13 ч. и 16.30 ч.

Самоков – Продановци – Райово – Самоков

Автобусите тръгват в 6.30 ч., 7.05 ч. /само в учебни дни/, 7.20 ч. /само в делнични дни/, 8.30 ч. /само в понеделник/, 9.40 ч., 12.05 ч. /само в делнични дни/, 12.40 ч., 12.15 ч. /само в учебни дни, тръгва от ОУ „Митр. Авкс. Велешки”/, 13.40 ч. /само в работни дни/, 15.10 ч., 16.45 ч. /само в работни дни/, 17.40 ч., 18.05 ч. /само в учебни дни, тръгва от ОУ „Митр. Авкс. Велешки”/, 19.10 ч. /зимен сезон/, 20.10 ч. /летен сезон – само делнични дни/
От Райово автобусите потеглят в 6.50 ч., 7.30 ч. /до ОУ „Митр. Авкс. Велешки”/, 7.40 ч. /само в делнични дни/, 8.50 ч. /само в делнични дни/, 10 ч., 13 ч., 12.30 ч. /до ОУ „Митр. Авкс. Велешки”/, 14 ч. /само делнични дни/, 15.30 ч., 17.05 ч. /само делнични дни/, 18 ч., 18,30 ч. /в учебни дни/, 19.30 ч., 20.30 ч. /само летния сезон в делнични дни/.

Самоков – Широки дол – Самоков

Автобусите тръгват в 6.30 ч., 7.10 ч. /само в учебни дни/, 7.20 ч. /само в делнични дни/, 8 ч., 8.40 ч. /само в делнични дни/, 10 ч., 12,30 ч. /само в делнични дни/, 13.50 ч., 15 ч., 15.40 ч. /само в учебни дни – от ОУ „Митр. Авкс. Велешки” и НУ „Ст. Доспевски”/, 16.45 ч. /само в делнични дни/, 17.45 ч., 18.10 ч. /само в делнични дни/, 18.15 ч. /само в учебни дни – от ОУ „Митр. Авкс. Велешки” и НУ „Ст. Доспевски”/, 19.10 ч.
От Широки дол автобусите потеглят в 6.50 ч., 7.30 ч. /до ОУ „Митр. Авкс. Велешки” и НУ „Ст. Доспевски”/, 7.40 ч. /само в делнични дни/, 8.20 ч., 9 ч. /само в делнични дни/, 10.20 ч., 13 ч. /само в делнични дни/, 14.10 ч., 15.20 ч., 16 ч. /само в учебни дни/, 17.10 ч. /само в работни дни/, 18.05 ч., 18.30 ч. /само в работни дни/, 18.40 ч. /само в учебни дни/, 19.30 ч.

Самоков – Драгушиново – Злокучане – Самоков

Автобусите тръгват в 6.30 ч., 7 ч. /само в работни дни/, 8 ч. /само в работни дни/, 10 ч., 12.30 ч. /само в работни дни/, 14 ч., 15 ч. /само в работни дни/, 17 ч., 18 ч. /само в работни дни/, 19.10 ч.
От Злокучане автобусите потеглят в 6.40 ч., 7.10 ч. /само делнични дни/, 8.10 ч. /само делнични дни/, 10.10 ч., 12.40 ч. /само делнични дни/, 14.10 ч., 15.10 ч. /само делнични дни/, 17.10 ч., 18.10 ч. /само делнични дни/, 19.20 ч.

Самоков – Шипочан – Ново село – Самоков

Автобусите тръгват в 6.15 ч., 8.50 ч., 13.30 ч., 17.30 ч., 19 ч. /само през летния сезон в празнични и почивни дни/.
От Ново село автобусите потеглят в 6.40 ч., 9.20 ч., 14 ч., 18 ч., 19.30 ч. /само през летния сезон в празнични и почивни дни/.

Самоков – Радуил – Марица – Гуцал – Самоков

Автобусите тръгват в 5.30 ч., 18.10 ч.
От Гуцал автобусите потеглят в 6.30 ч., 19.10 ч.

Цени на билетите

Самоков – Костенец – 3 лв.
Самоков – Ихтиман – 4 лв.
Самоков – Сандански – 8.20 лв.
Самоков – Боровец – 1.30 лв.
Самоков – Бели Искър – 1.50 лв.
Самоков – Говедарци – 2 лв.
Самоков – Ярлово – 4 лв.
Самоков – Клисура – 2 лв.
Самоков – Райово – 1.10 лв.
Самоков – Широки дол – 1 лв.
Самоков – Ново село – 1.40 лв.
Самоков – Гуцал – 3 лв.
Гуцал – Костенец – 2 лв.

1 Comment

  1. gk

    Не е ясно от софия какви са цените, напр. до Ярлово и от там до София

Leave a Reply