Култура, Новини

Графичната база ще възстанови дейността си

Както се знае, на сесията си на 23 юли Общинският съвет прие изготвената и предложена от местната администрация концепция за развитието и функционирането на Графичната база. Решено бе Есовата къща и Графичната база да се предоставят за управление на Историческия музей, като се създаде в Самоков и Музей на графиката.
Концепцията съчетава насоките за управление както на самата Графична база, така и на Есовата къща /над Легето/, която е паметник на културата от местно значение от епохата на Възраждането. Графичната база се намира в самата къща и това само по себе си говори за приемственост в духовната сфера и за съвременен поглед и върху бъдещето. Освен самоковската, има само още две работещи графични бази в страната. В този смисъл една от основните цели на концепцията е да се възобновят международните контакти на нашата база, както и съвместната работа с графици.
Предвижда се още тук постоянно да действа работилница, чрез която да се изработват графични произведения с висок професионализъм на печатарските услуги.
Планира се да се осигурят възможности за провеждане на практически занятия на студенти, както и за обучение на ученици от специализирани училища, на деца и младежи от школите по изобразително изкуство.
Важна част от бъдещата работа ще бъде подготовката на изложби, както и уреждането на постоянна експозиция.
Първоначално издръжката на Графичната база ще се поеме от Общината, като се назначи и специалист, който да стопанисва базата и да организира дейността й. По-късно ще се кандидатства за отпускане на субсидиран щат за тази отговорна длъжност.

Leave a Reply