Култура, Новини

Графичната база ще се възражда

След разговори на кмета Владимир Георгиев с ръководството на Съюза на българските художници се е стигнало до взаимно съгласие да бъде подписан договор между двете страни, чрез който да се осигури стопанисването и функционирането на Графичната база в града ни.
Както е известно, Общината е собственик на Есовата къща /в Легето/, в която се помещава базата, а оборудването там е на Съюза на художниците. Финансирането се е осигурявало от съюза, но поради липса на средства през последните години дейността там беше в застой.
Надеждите сега са, че с подписването на договора ще се създадат условия за възраждане на базата. Там могат да се провеждат национални и международни семинари и пленери, да се уреждат студентски ателиета и др. Помощ и съдействие при организацията на бъдещата дейност ще окажат проф. Аксиния Джурова, специалистите Иво Масларски, Гено Генев и др.
Есовата къща е архитектурен паметник от късното Възраждане, а самата база е създадена в началото на 70-те години на миналия век по инициатива на тогавашния секретар на СБХ и наш съгражданин Зафир Йончев.  Специализирана е в реализирането на графични произведения с високо качество на отпечатваните творби. Съвременна техника дава възможност за печат на литография, метални техники, гравюра на дърво, линорез. Благодарение на базата и на грижите на местната власт за нея във фонда на Историческия музей и днес се съхраняват възрожденски щампи и една от най-богатите колекции от модерна българска графика.

Leave a Reply