Новини, Политика

Грешки в избирателните списъци се отстраняват след заявление

За отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за парламентарния вот на 12 май гражданите могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на села, съобщиха от местната администрация. Крайният срок за такива заявления е 4 май.
Удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите в произвеждането на изборите се издават след подадено писмено заявление до кмета в срок до 27 април.
Вписване на избиратели /чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места/ в списъците по настоящ адрес се извършва също след подаване на заявление до кмета на общината и кметовете на кметства в срок до 27 април.

Leave a Reply