Здраве, Новини

Грижи за децата с нарушено зрение

В Самоков на 14 октомври гостува председателят на Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение Лазар Живанкин.
За „Приятел” гостът сподели, че целта на организацията е да се подпомагат младите хора със зрителни проблеми. Много важно е подлежащите на училище да го посещават. При необходимост деца с нарушено зрение могат да се приемат в едно от двете специализирани учебни заведения в страната – в София и Варна. Асоциацията се грижи и за здравословното състояние на децата и младежите, както и за тяхното приобщаване в обществото. Съдействие се оказва на ресурсните учители при обучението на младите хора по различните предмети. Подпомага се и лечението на децата и младежите, поставянето на очила и лещи, организират се „Дни на толерантността”, дискусионни срещи, летни рехабилитационни лагери.
Асоциацията се издържа от членски внос, дарения и от държавния бюджет, тъй като е национално представена организация и неин представител участва в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който е част от Европейския форум на хората с увреждания. Асоциацията е член и на европейската организация Т.Е.А.М.
Самата асоциация е регистрирана през 1994 г. и има регионални структури в доста области в страната, включително в Благоевград. Предстои изграждането на подобна структура и в Самоков, който е най-големият град и център на най-голямата община в Софийска област.
Както посочи Живанкин, асоциацията, при нужда, може да съдейства за „минаване” на нуждещите се деца и младежи на ТЕЛК. „Много е важно нуждаещите се от съвсем малки да получат необходимата помощ, съдействие и подкрепа”, подчертаха Пламена Кисьова, координатор в асоциацията, и Атанаска Стоянова от Асоциацията на родителите на деца и лица с епилепсия, които също посетиха Самоков.
Желаещите да членуват в Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение могат да се обадят на тел. 0886 26 86 23, Лазар Живанкин, или на тел. 0898 59 41 16, Любомир Велков, който е зам.-председател на асоциацията. В редакцията на вестника могат да се намерят документи за членство в организацията, както и да се научат повече подробности по темата.

Тодор Попов

Leave a Reply