Новини, Образование

Грижи за учениците със специфични потребности

Семинар на тема „Планиране, организация и контрол на интегрираното обучение. Преход от интегрирано към включващо обучение” се състоя на 29 септември в Самоков. Участваха директори и учители от училища и детски градини, където има деца и ученици със специфични образователни потребности. Справката показва, че към 15 септември в общината има 51 деца и ученика с такива потребности.
Семинарът бе организиран от Ресурсен център – София област и подкрепен от Регионалния инспекторат по образованието. Участие взеха директорът на Ресурсния център Йорданка Георгиева, Даниела Василева, клиничен психолог, Биляна Гигова, психолог, Мая Мартева, логопед.
В града ни главен ресурсен учител е Галина Рогачева, а ресурсни учители са Анета Николова, Маряна Вардарова и Георги Зафиров.

Leave a Reply