Новини, Шарен свят

Гробищната ограда има нужда от ремонт

На две места каменната ограда на стария гробищен парк от изток /откъм алеята за стадиона/ е съборена и се нуждае от ремонт. Това трябва да стане спешно не само от гледна точка на опазването на гробищния парк, но и защото гледката, особено за децата и младите хора, съвсем не е лицеприятна…

Leave a Reply