История, Култура, Новини, Статии, коментари

Гробът и родното място на Паисий Хилендарски могат да бъдат установени


Отворено писмо до президента на Република България Росен Плевнелиев, кмета на община Самоков Владимир Георгиев и председателя на Общинския съвет Силвия Стойчева

Известно е, че съществуват много преки и косвени данни за това, че именно в самоковското село Доспей е роден родоначалникът на българското национално възраждане Паисий Хилендарски, а е починал в Самоков. Няколко селища претендират да са родно място на Паисий. Преди две години президентът обяви конкурс за установяване на неговия гроб. Дойде времето да го спечели Самоков!
За да изясня за себе си дилемата, се запознах с писаното по въпроса от: Боян Пенев, М. Арнаудов, Н. Милев, Ив. Шишманов, Хр. Гандев, Йордан Иванов, Сборниците на БАН от кръгли годишнини /1912-1942 г./, Известия на Историческото дружество в София от 1922 г. и след това, Българска историческа библиотека – 1922 г. и след това, Издания на Университетската библиотека за Паисий Хилендарски от 1922 г. насам, Известия на семинара по славянска филология – 1922 г., сп. “Родина” от 1922 г. и др., „Сборник народни умотворения” /1892 г./, Историята на К. Иречек /изд. в Одеса, 1878 г./, трудове на П. Ников, Библиотека “Бележити българи” – издание на Министерството на народното просвещение от 1929 г., М. Дринов, Иван Орманджиев, Б. Цонев, Ив. Иванов, Й. Трифонов, В. Златарски, Ст. Аргиров, Хилендарската кондика от 3 юли 1798 г., Държавното военно издателство, Дарителската кондика на Рилския манастир, Е. Спространов, А. Стоилов, Иван Ненов, Николай Овчаров, Б. Петрунова и др.
На тази база и с убеждението, че у самоковци има характер, жажда за знания и непреклонна интелигентна воля против всяко робство и несправедливост, считам, че родното място и гробът на великия Паисий най-вероятно са в Самоковска община. Писах го и във в. “Седмица” на 16 юни 2004 г.
Родното място вероятно е с. Доспей, а гробът е в старата гробница с прекрасна желязна ограда в източния двор на църквата “Свети Никола” в Самоков.
Безспорно е обстоятелството, че хората имат съзнателни и подсъзнателни действия и инстинкти, точно както по-нисшите биологични видове. Това са чувството за самосъхранение, за временна миграция при нужда и за връщане в родното място, ако има възможност и условия за това.
Достигайки определена възраст, сьомгите, където и в океана да се намират, изминават хиляди километри и се връщат в родните си реки и потоци, където умират. Така е и със змиорките, които хвърлят хайвера си в Саргасово море, а новоизлюпените плуват хиляди километри и се установяват в реките, от които са дошли техните родители.
Щъркелите, лястовиците, пъдпъдъците и всички прелетни птици, дивите животни /в т. ч. елените и сърните/, ако поради непреодолима причина са напуснали родната си гора, задължително се връщат в нея, ако там има условия за живот.
Така е и с хората, примерите са безброй. За хората от някои народи и етноси най-страшното наказание е, ако не почиват в родния край.
Как може да се докаже, че Паисий Хилендарски е починал в Самоков и се е родил в Доспей?
1. Има специализирани лаборатории, които срещу минимално заплащане могат да направят радиовъглеродно датиране на всички кости, които се открият в посочения по-горе гроб в двора на църквата “Свети Никола” в Самоков, т. е. могат да установят съвсем точно – до година, тяхната възраст.
2. Ако се установи, че има кости, поне приблизително съответстващи на възрастта на Паисий, на тях ще се направи ДНК анализ – за сравнение с биологичен материал от живи наследници на Зографския род, за
който има най-много предположения, че от него произхожда Паисий, както и от основните доспейски родове, а защо не и самоковски.
А щом се установи, че находящи се в гроба кости, съвпадащи по възраст с Паисий, имат ДНК съвпадение със Зографския род, това ще означава, че костите са на Паисий и съответно, че родното му място е Доспей, където по онова време са живели хората от този род!
В гроба вероятно има кости и на други представители на Зографския род, но те са живели много по-късно, което експертизата ще установи със 100 % сигурност.
Кой ще плати ексхумацията и експертизите?
Желаещите ще се избият! Може да се наложи да се организира търг и който го спечели, той да плати! Като започнем от Васил Божков, Боян Радев, Националния исторически музей, банките – особено тези пред фалит, и свършим със самоковските бизнесмени.
Е, ако никой не даде, и цената е скромна, ще платя аз.
Добре е експертизата да бъде дублирана и в сериозна европейска лаборатория, като при положителен резултат не се съмнявам, че някои европейски научни кръгове ще дадат гласност на научното откритие!
Допълнително ще изложа много мотивирано становище за това, кое е наложило след Ньойския договор завоя към Банско като предполагаемо родно място на светеца. Най-общо казано, това е резултат от катастрофата – загубата на Одринско, Беломорието, Вардарска Македония, Покрайнините и Южна Добруджа, стотиците хиляди убити, над 1 млн. бежанци, стотици милиони репарации в злато и добитък, заселването на сърби и гърци в плодородните земи на Вардарско и Беломорието, разформированата армия, тоталната икономическа разруха, бандите разбойници по пътищата и във властта и т. н. България даже губи и 200-те километра брегова ивица на Бяло море между устията на Места и Марица, които е притежавала след Междусъюзническата война. Върху българите в окупираните територии започват страшни зверства и издевателства, най-плодородните земи са предоставени на окупаторите – сърби и гърци.
При това положение патриотичните български правителства могат да противодействат само с думи. И се раждат митът за Банско като родно място на Паисий…

инж. Любчо Луков

Leave a Reply