Новини, Шарен свят

Г. Димитров и Ек. Вададжийска влязоха в борда на „Супер Боровец”

Станаха известни решенията на Общото събрание на дружеството с общинско участие „Рила-Самоков 2004”, състояло се на 6 декември. В състава на Съвета на директорите на дружеството, създадено за осъществяване на проекта „Супер Боровец”, са избрани като представители на Общината финансистът Георги Димитров и адв. Екатерина Вададжийска.
Събранието трябваше да се състои на 21 ноември, но поради липса на кворум тогава е било отложено за 6 декември. С взетите на тази дата решения общинските съветници бяха запознати на сесията си на 18 декември от кмета Владимир Георгиев.
Той съобщи, че съобразно дадените им от Общинския съвет предварително пълномощия представителите на Общината в Общото събрание са гласували против приемането на финансовите отчети и отчетите за дейността на дружеството през 2011 и 2012 г. и против освобождаването от отговорност на досегашните членове на Съвета на директорите. Позицията на Общината обаче не е получила необходимата подкрепа и отчетите, както и освобождаването от отговорност на досегашните членове на директорския борд са били гласувани.
Остава неясен проблемът с дадения от дружеството заем. Благодарение на блокиращата квота на Общината кредитът не е отписан като несъбираем, но не е подкрепено и искането на самоковци да започне производство за връщане на дълга.
Предстои общинската управа да обсъди какви действия да предприеме във връзка с този казус и изобщо с оглед на бъдещето и съдбата на дружеството.

Leave a Reply