Новини, Шарен свят

Дават пари за картофи по нови схеми

Производителите на картофи през тази година ще получат финансова подкрепа по нови схеми от държавния фонд “Земеделие” в размер на 5 млн. лв. Средствата ще са за инвестиции в сектора и по правилото „de minimis” /средства за производство на декар/.
Парите от държавната подкрепа за първи път са гарантирани и според запознати са над 3,5 пъти повече в сравнение с миналогодишните. През 2011 г. повече площи са били засадени с картофи, но получената продукция е по-малко заради по-ниските добиви от единица площ.
По данни на Националния статистически институт през 2011 г. в България доставките на картофи от други страни са били в размер на 15 636 тона, което е с 2753 тона по-малко в сравнение с 2010 г. Най-големи са количествата картофи, доставени от Германия, Франция, Холандия, Египет, Турция и др.
Относителният дял на вносните картофи спрямо българското производство за 2011 г. по официални сведения възлиза на 6,7 %. През 2010 г. този дял е бил по-висок – 7,3 %.
Същевременно през миналата година от страната ни са изнесени по-малко картофи, отколкото през предходната година.

Leave a Reply