Новини

Дават 2 млн. лв. за рекултивация на старото депо край Самоков

Снимка: интернет

Одобрен е проектът на Общината за рекултивация на старото депо за отпадъци. За тази цел са осигурени 1 958 000 лв. Средствата са по-малко от необходимото, но все пак позволяват дейността в основни линии да бъде извършена.
Кметът Владимир Георгиев заяви на 20 май, че бързо ще се пристъпи към съответните процедури за избор на изпълнител. Общината ще заплати малко над 300 хил. лв. за биологичната рекултивация, но Георгиев поясни, че за тази цел няма да се отделят допълнителни срества, а ще се използват парите от отчисления към Регионалната инспекция за околната среда и водите. В продължение на три години след това ще има мониторингов период, през който съответните органи ще наблюдават последствията от извършеното.
„Поставили сме си за задача процедурите и за техническата, и за биологическата рекултивация да се проведат и самата практическа работа да се извърши до края на годината”, заключи кметът.

Leave a Reply