Дават 4.,5 млн. лв. за подобряване на електроснабдяването

Електроенергийният системен оператор ЕСО ЕАД предвижда инвестиция от почти 4.5 млн. лв. за реконструкция на електрическата подстанция в града ни. Както уточниха от Общината, това е най-сериозният инвестиционен проект в сферата на техническата инфраструктура в Самоков през тази година.
През миналата година фирмата е закупила общински терен, който е присъединен към общата площ на подстанцията, тъй като инвестицията включва подмяна с изцяло нови съоръжения и разширяване. Подготвен е подробен устройствен план за застрояване, който е съгласуван с ръководството  на общината.
В срок от 10 месеца в рамките на инвестицията ще бъде извършена реконструкция на откритата разпределителна уредба 110 киловолта и на закритата разпределителна уредба 20 киловолта в подстанцията на изхода на града ни. Реконструкцията ще даде възможност  към подстанцията да се присъединят нови 110-киловолтови електропроводи, с което ще се изпълнят изискванията за сигурност на електроснабдяването в района.
Планира се и подмяна на схемата на подстанцията, при което ще се подменят съоръженията и начинът на присъединяване към системата. Както поясняват специалистите, ще се въведе изцяло нова релейна защита и ще се осигурят нови изводи са осъществяване на допълнителните връзки.
След извършване на реконструкцията на откритата разпределителна уредба към подстанцията ще бъдат присъединени електропроводите „Ястребец” и „Белчин”, като ще се изградят съответни нови връзки.
С изпълнението на инвестиционния проект съществено ще се подобри електрозахранването на населените места в общината и в Боровец. Ще се гарантира и сигурността на електроснабдяването, тъй като то ще се осъществява вече от два източника.
Нововъведенията значително ще повишат и мощността, а това е въпрос, който многократно е поставян пред електроразпределителното дружество ЧЕЗ във връзка със старта на активния зимен сезон и необходимостта от гарантирано захранване на лифтовете и системите за изкуствен сняг.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*