Новини, Шарен свят

Дадоха под наем кафенето в Крайречната зона

Чрез конкурс на 14 август бе отдадено под наем кафенето в новия парк – т. нар. крайречна зона. Обектът ще се стопанисва от единствения явил се кандидат – „Петров-Варошкин” ООД.
Фирмата бе предложила месечна наемна цена 810 лв. без ДДС – с 10 лв. над първоначално обявената. Ще бъдат вложени инвестиции в размер на 50 хил. лв., като се разкрият 6 работни места. Представена е и концепция за стопанисването и функционирането на кафенето за целия срок на договора – 5 години. Обектът ще работи целогодишно, ще има възможност за детска анимация и за организиране на изяви за хора на различна възраст.
Спазено е и условието наемателят да притежава най-малко 3 години опит в областта на управлението на заведения за обществено хранене.
По-рано пред годината се проведе търг за това заведение, като участниците тогава бяха повече, но впоследствие Общината анулира процедурата и бе пристъпено вместо към търг – към конкурс.
В същия ден бе отдаден под наем и изграденият в съседство със заведението скейтпарк. Този обект бе нает също от единствения явил се кандидат – спортен клуб „Бороборд” при месечен наем от 119 лв. за срок от 3 години.
Отдадено бе под наем на единствения явил се кандидат – „Захарно петле” ЕООД, и помещението, което се намира зад сцената на централния площад „Захарий Зограф”. Офертата на фирмата бе за 460 лв. месечно без ДДС. Ще бъдат направени инвестиции от 25 хил. лв., като се разкрият 8 работни места.
„Захарно петле” спечели и конкурса за наемане на закусвалнята в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. За помещението от 14 кв. м наемателят ще заплаща 50 лв. месечно без ДДС. Тук ще се вложат 10 хил. лв. инвестиции и ще се разкрият две работни места.

Leave a Reply