Новини, Обяви

Дай пет!

Европейската комисия организира конкурс за рисунка на деца от ромски и неромски произход от 7 до 10 г. под надслов „Дай пет! Пет неща, по които си приличаме”.
Крайният срок за изпращане на рисунка за конкурса е 16 февруари 2016 г.
За да участвате, работете в група /от 3 до 5 деца/. Покажете чрез рисунката идеите си за петте неща, по които си приличаме, независимо от това дали сме с ромски или друг произход.
Всяка рисунка трябва да се изпрати с попълнен въпросник от учителя.
Рисунката, въпросникът и формулярът за авторско право трябва да бъдат изпратени преди крайния срок на адрес: GiveMe5@esn.eu
или по пощата на адрес:
ESN
Give me 5!
Galerie Ravenstein 4,
B-1000 Brussels
Belgium
При избора си журито ще има предвид резултатите от гласуването на публиката в интернет.
Първа награда: 1000 евро
Втора награда: 500 евро
Трета награда: 250 евро
Награда за училище-победител на национално равнище – 100 евро.
Наградите ще бъдат под формата на ваучери за художествени материали и/или книги.

Leave a Reply