Новини, Шарен свят

Данъците вече могат да се плащат

„Новите данъчни партиди за 2017 г. са готови и налозите вече могат да се плащат по касов или безкасов път”, информираха на 30 януари от местната администрация.
Става въпрос за данъка на недвижимо имущество /т. нар. данък сгради/, таксата за битови отпадъци /такса смет/ и данъка за моторно превозно средство. Трите налога могат да се платят в Общината или по банков път. Предстои тези дни и изпробването на новия ПОС терминал, чрез който , с влизането му в действие, данъците ще могат да се плащат и по електронен път.
От администрацията уточниха, че справка за дължимите данъци може да се прави на интернет страницата на Общината. Гражданите ще получат и официални съобщения за данъците /включително и за просрочени задължения от минали години, ако има такива/, както и брошура с отчет за изразходването на парите от налози през миналата 2016 г.
Платилите задълженията си за 2017 г. до 30 април ползват 5 % отстъпка. Ако плащате налозите на части, срокът за първата вноска е до 30 юни, а за втората – до 30 октомври. При неспазване на сроковете върху дължимите суми се начисляват лихви.

Leave a Reply