Новини, Шарен свят

Данъците няма да се променят

Местните данъци и такси в общината остават без промяна, заявиха от общинската администрация. Най-важните за гражданите данъци – за сгради и автомобили, както и такса смет, няма да се увеличават.
Вече може да се плаща данъкът върху превозните средства и такса „Куче”.
Междувременно общинска комисия е разгледала постъпилите молби за освобождаване от такса смет в случаите, когато съответният имот не се ползва. Стана ясно, че са подадени 894 молби от граждани и 477 молби от фирми и други юридически лица. Общинари уточниха, че 25 от молбите не са удовлетворени, тъй като не отговарят на условията.
Плащането на данък сгради и такса битови отпадъци /такса смет/ ще започне тази година не от 1 март, а от 1 февруари. Ще бъдат извършени и проверки дали декларираните от фирмите съдове за смет отговарят на реално използваните.
От администрацията заявиха още, че от 1 януари е отпаднало задължението на собствениците на моторни превозни средства да подават декларация в Общината, когато придобият превозно средство. В общинската хазна по този параграф от глоби са постъпили през м. г. 20 хил. лв. Сега вече информацията за регистрирани автомобили ще идва по служебен път, което е сериозно облекчение за гражданите.
В близките седмици гражданите ще получат и съобщения от Общината за дължимите налози.

Leave a Reply