Новини, Политика, Шарен свят

Данъчният план за 1-ото тримесечие е изпълнен 95 %

Общо 95 % е изпълнението на плана за данъчните приходи на Общината, сочи справка за първото тримесечие.
Най-голямо е преизпълнението на таксата за технически услуги – 157 %. Към 120 % е преизпълнението на плана за патентите, таксите за административни услуги, постъпленията от глоби и др. Според предвиденото са приходите от такса битови отпадъци – по-популярна като такса смет, от данъка върху превозните средства и туристическия данък /който бе отменен преди няколко дни от Конституционния съд/.
Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти обаче възлизат на едва 78 % от планираните. Почти наполовина /55 %/ са и събраните средства от данъка за придобиване на имущества и дарения по възмезден начин.
Общо по перо “местни данъци и такси” в общинската хазна през януари, февруари и март са постъпили 1 305 122 лв. Това според служители означава, че е изпълнен 30 % от годишния финансов план на Общината в тази сфера.

Leave a Reply