Новини, Образование

Да върнем децата в училище…

Конференция по проект „Да върнем децата в училище” /схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реинтеграция на отпадналите ученици в общообразователната система”/ се състоя на 7 декември в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”.
Начинанието е на фондация „Партньори – България” и се изпълнява в партньорство с ОУ „Митр. Авкс. Велешки” и с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Стойността на проекта е 50 481,25 лв. Продължителността е 12 месеца.
Вероника Козарева, представител на „Партньори – България” – София и ръководител на проекта, обоснова необходимостта от инициативата и представи целите, целевите групи и предстоящите основни дейности.
Основната цел на проекта е да се върнат 35 отпаднали ученика от ромски произход в ОУ „Митр. Авкс. Велешки” и да се предотврати повторното им отпадане чрез прилагане на програма от мерки за наваксващо обучение.
Ще се работи с 35 отпаднали ученика, с 25 техни родители и с помощта на 25 представители на педагогическия екип в училището.
Милка Кощрова от „Партньори – България” – Самоков представи екипа, който ще осъществява проекта: Живка Генадиева ще отговаря за работата с групата деца, които не са посещавали училище, Елена Дамянова и Славея Петрунова – за групата ученици, които имат начално ниво на грамотност и ще се готвят за обучение в средния курс, Искра Радева – за работата с младите майки по индивидуален план. Координатор на цялостната дейност ще бъде самата Милка Кощрова.
Настроение за работа с децата създаде четвъртокласничката Габриела Ковачка, която представи свое есе за Паисий.
Директорката на училището Ирена Коцева пожела на всички успешна работа и изрази увереност, че досегашният опит в дейността за интеграция на ромските ученици и по отношение на изоставащите ще бъде гаранция за връщането на всички деца в училище.

Евгения Попова

Leave a Reply