Новини, Читателски

Да не би и в нашата вода да има уран?

През последните дни в цялата страна стана актуален въпросът за наличието на уран в питейната вода. Изнесени бяха данни за високи нива на урана във водата в Хасково, в села около Велинград и др. На много места в страната ни е имало уранови мини, които впоследствие са изоставени и сега се виждат последиците от нехайното отношение към този толкова важен проблем.
Всичко това ни дава повод да попитаме да не би и в нашата, самоковската вода, да има уран? Част от по-възрастните местни хора си спомнят, че в района над Бели Искър навремето се добиваше уран. По-късно, през 50-те или 60-те години, тази дейност бе изоставена, доколкото си спомняме, именно заради наличието на водоизточник наблизо.
Правени ли са обаче след това измервания за наличието на уран във водата? Какво е положението сега? Възможно е да е всичко в нормата, но така или иначе има нужда от пояснение от компетентните органи, тъй като уранодобивът е несъвместим с източник на питейна вода наблизо.
Предполагаме, че след закриването на уранодобива в нашия район преди около половин век са взети мерки да не се отравят водата и почвата. Дали обаче наистина е така?
Очакваме на страниците на вестника отговор да дадат специалисти и общинското ръководство. Дай Боже уран във водата да няма, но отговор е нужен, защото в случая става дума за здравето и дори за живота на хората.

Д. Спасов
от името на група граждани

Leave a Reply